December

Voervoorraden

Bepaal de voer-, mest- en kunstmestvoorraad voor de kringloopwijzer. Is er voldoende ruwvoer en mestopslagcapaciteit. Maak een plan voor het nieuwe jaar.

Terug naar overzicht

Kijk eens goed naar uw voorraden!

Het lijkt nog ver maar het is alweer bijna januari. Dat betekent dat de Kringloopwijzer over het jaar 2020 al weer bijna kan worden ingevuld. Vanaf januari zal de Kringloopwijzer definitief gemaakt kunnen worden. Echter kunt u eind december al de eerste voorbereidingen treffen om ook voor dit jaar weer een goede Kringloopwijzer te kunnen maken. De voorraden, en dan met name de voervoorraden, zijn erg belangrijk voor de uitslagen van de Kringloopwijzer. Dit is immers bepalend voor én de efficiëntie van de veestapel én de efficiëntie van de bodem. Zorg daarom dat het invullen van deze voorraden goed gebeurd. U kunt alvast een schatting maken wat de voorraden van het voer, mest en kunstmest zijn aan het eind van het jaar. Door nu al een schatting te maken weet u waar u staat en kunt u alvast een prognose maken.

Een juiste invoer is van belang, aangezien het direct invloed heeft op indicatoren als eiwit van eigen land en stikstofbodemoverschot. Neem bijvoorbeeld het invullen van de eindvoorraad van kunstmest. Stel u heeft een partij kunstmest over en u besluit deze mee te nemen naar het volgende jaar. Als u deze niet invult als zijnde een eindvoorraad dan betekent dit dat u het volgens de kringloopwijzer dit jaar heeft gestrooid. Er is dan meer kunstmest gestrooid maar de onttrekking van het gras blijft hetzelfde. Dit zal resulteren in een hoger stikstofbodemoverschot. Dergelijke voorbeelden kunnen voorkomen worden door de eindvoorraden nu al goed in te schatten en te noteren. Op deze manier wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd.

Door de mest- en voervoorraden al eens op te meten kunt u ook meteen inschatten of uw ruwvoerpositie en mestopslagcapaciteit voldoende zijn. Heeft u nog voldoende ruwvoer op de plaat liggen om de stalperiode door te komen en waar nodig bij te voeren tijdens de weideperiode? Is er voldoende mestopslag om de mest uit te kunnen rijden wanneer u dat wil en dat het niet te vroeg moet omdat de put vol is? Als u toch aan het meten bent kunt u dergelijke vragen voor uzelf beantwoorden, om weer een plan te kunnen maken voor het nieuwe jaar.

In principe heeft het invullen van de Kringloopwijzer invloed op alle indicatoren.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Blijvend grasland
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Natuur en Landschap
  • Stikstofbodemoverschot