Maart

Weidegang en bijvoeding

Welke bijvoeding past bij weidegang. Gebruik ureum als leidraad voor eiwit en zorg voor goede bewaring van ruwvoer en bijproducten.

Terug naar overzicht

In de kringlooptip van februari hebben we het weiden onder de loep genomen. Hierin hebben we gekeken naar weidesystemen welke per bedrijf flink kunnen verschillen. Mocht je al (bijna) aan het weiden toe zijn, dan is het goed om eens te kijken welke bijvoeding hierbij nodig is. Gedurende de stalperiode is het meestal makkelijker om het rantsoen dicht te rekenen, omdat van alle voedermiddelen een monster bekend is. Bij het weiden hebben we te maken met een grote onbekende, namelijk weidegras. De koeien kunnen je vertellen hoe ze het verse gras en het waardevolle eiwit in dit gras benutten. Let daarom goed op de mest, met name de kleur en de dikte en het ureumgehalte van de melk. Mochten hierin afwijkingen komen, pas dan je bijvoeding er op aan.

Ureum als leidraad voor eiwit
In de regel bevat het weidegras voldoende eiwit. Het is daarom van belang om op tijd te schakelen naar een andere, energierijke, broksoort. Dit is zeker het geval wanneer je op stal de eiwitaanvulling nog wel nodig hebt gehad. Het voorkomt dat de koeien een overmaat aan eiwit krijgen uit aangekocht voer. Dit is nadelig voor de benutting en, minstens zo belangrijk, de eigen portemonnee. Gebruik het ureum als leidraad voor je bijvoeding en schrik niet van een laag ureum. In het voorjaar is het heel goed mogelijk om een laag ureum te melken bij veel vers gras, omdat het gras dan veel suikers bevat. Een hoog ureum (>20) moet je altijd zien bij te sturen. Er gaat dan nog teveel eiwit verloren.

Zorg voor goede bewaring
Let er bij het ruwvoer en de eventuele bijproducten op dat deze goed bewaard blijven en niet gaan broeien of schimmelen. Wanneer er beperkt wordt bijgevoerd kan dit gebeuren omdat de voersnelheid vaak lager ligt dan in de winter en de temperaturen oplopen. Zorg er daarom voor dat de gras- en/of maiskuil laag en lang is voor een goede voersnelheid en goed is afgedekt. Ook voor bijproducten geldt dat deze goed en luchtdicht bewaard moeten worden. Als je de mogelijkheid hebt om met het juiste voer en met goed en smakelijk voer bij te sturen, zal de benutting van het weidegras alleen maar beter worden.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot