September

Weiden in het najaar

Weiden zorgt voor gezonde koeien maar zorgt ook voor uitdagingen wanneer de draagkracht terugloopt. Zorg voor een schone weide en kies het juiste weidesysteem.

Terug naar overzicht

Het weideseizoen kan voor de koeien en voor de boer het mooiste seizoen van het jaar zijn. Wanneer er goed geweid wordt, zorgt dit voor gezonde koeien en een goede boterham voor de melkveehouder. Weiden brengt zo nu en dan wel uitdagingen met zich mee. Zeker aan het eind van het seizoen kunnen de uitdagingen groter worden. De draagkracht van de bodem loopt gaandeweg het najaar verder terug, waardoor vertrapping voor problemen kan zorgen. Doordat het vaak vochtiger is dan in de zomer, treedt versmering van mest sneller op. Om de koeien mooi aan het weiden te houden is het dus zaak om het gras smakelijk te houden.

Smakelijk houden van gras kan op meerdere manieren. Een eerste manier is om het eind van de zomer / begin najaar nog een keer een kleine kunstmestgift te geven. Dit komt de groei en smakelijkheid ten goede. Wanneer je liever geen kunstmest meer strooit in het najaar, of wanneer de kunstmestruimte al vergeven is, zijn er ook andere oplossingen. Een andere optie is om de weides regelmatig schoon te maaien. Het gras, wat eventueel bevuild is, is de weide dan uit. De koeien kunnen dan vervolgens het etgroen weer volop benutten. Daarnaast is het goed om de koeien elke dag om te weiden. Dit houdt de koeien actief en zorgt voor een hogere benutting van het weidegras. Een manier om dit toe te passen is het Nieuw Nederlands Weiden. Wellicht is het een idee om dit weidesysteem het volgende seizoen toe te passen, mocht je dit nog niet doen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Eiwit van eigen land