November

Winterrantsoen

Bedenk wat nodig is voor een goed winterrantsoen als de kwaliteit van de kuil niet optimaal is.

Terug naar overzicht

Inmiddels staan zo goed als alle koeien wel weer op stal. Tegelijkertijd zullen de meeste bedrijven beginnen met het voeren van de voorjaarskuil. De maand mei kenmerkt zich regelmatig door heel wisselvallig weer. Dit kan ervoor zorgen dat het maken van een goede kuil extra uitdagend is. Kijken we naar 2020 dan zijn er twee momenten geweest waarop veel boeren de eerste snede hebben gemaaid, namelijk rond hemelvaart/half mei en eind mei/begin juni. Over het algemeen zijn de kuilen rond hemelvaart, door het wisselvallige weer, vrij nat ingekuild. En kenmerken de kuilen van begin juni zich door het lage eiwitgehalte. Door de uiteenlopende kwaliteit zal de compensatie in de rantsoenen ook sterk verschillen op de bedrijven.

De hemelvaart-kuilen hebben over het algemeen een gebrek aan bestendig eiwit en pensenergie, terwijl dit voor de begin juli-kuilen precies omgekeerd is. Om de graskuilen zo goed en efficiënt mogelijk te benutten, is het raadzaam om te compenseren met losse grondstoffen. Door te sturen met grondstoffen kan al met een beperkte hoeveelheid kilo’s het gewenste resultaat worden bereikt. Blijf daarnaast kritisch kijken naar het krachtvoerverbruik per 100 kg melk. Wanneer de kwaliteit van het ruwvoer tegenvalt en daardoor de melkproductie achterblijft, wil het krachtvoerverbruik makkelijk uit de pas gaan lopen. Zeker met de huidige voerprijzen is dit niet gewenst. Wees alert en voorkom verrassingen!

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land