Juli

Zaaien

De beste periode en omstandigheden voor zaaien en doorzaaien. Wordt het gras, gras/klaver of een kruidenrijk mengsel en wat past het beste bij de grondsoort.

Terug naar overzicht

Op dit moment is het nog midden zomer, maar over een maand is de zomer grotendeels gepasseerd en is het vroege najaar al weer in aantocht. De maanden augustus en september zijn vaak de beste maanden voor het inzaaien of doorzaaien van grasland. De omstandigheden op het perceel en het weer bepalen het succes, maar het management heeft er zeker ook invloed op. Bij een verslechterd grassenbestand is het raadzaam om dit weer te herstellen. Dit levert een verbetering in opbrengst (kwantiteit) en in kwaliteit van het gras.

Niet alle grond is geschikt om een volledige herinzaai te doen. In die gevallen is het advies om door middel van doorzaaien het grasland een ‘’face lift’’ te geven. Voordeel hiervan is dat het minder risicovol is, want mocht het doorzaaien niet slagen, dan zal de bestaande grasmat verder groeien en sta je niet helemaal met lege handen. Een ander voordeel is dat dit vaak een wat goedkoper alternatief is en het niet ten koste gaat van het aandeel blijvend grasland. Mocht het zo zijn dat de afwatering niet op orde is, dan kan dit aangepakt worden in combinatie met een volledige herinzaai.

Vanwege de stikstof benutting en de dure kunstmest kan het gebruik van vlinderbloemigen erg interessant zijn. Denk hierbij aan gras-klaver of kruidenrijk grasland. Dit zorgt voor wat extra biodiversiteit op het bedrijf. Het vraagt wel een wat ander management dan ‘’gewoon’’ grasland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de geschikte pH, manier van bemesten of de wijze waarop het product geoogst/ingekuild/gevoerd wordt.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot