Augustus

Zomer

Hou rekening met de gevolgen van droogte en hitte voor het gewas, voor het voer en voor de koeien.

Terug naar overzicht

Eind juli/begin augustus kenmerkten zich door nadrukkelijk zomerweer, zonder neerslag met aanhoudende warmte. Dit had uiteraard invloed op de veestapel en het gras, de maïs en eventuele andere gewassen. Een zomer als deze is niet helemaal uniek, terugdenkend aan de zomer van 2018, met daarbij de vaak gehoorde opmerking ‘’dit zullen we nog wel vaker krijgen’’. Dit geeft stof tot nadenken over hoe je hier als melkveehouder op kunt anticiperen in de toekomst.

Wat betref het management rondom de koeien zijn er verschillende opties mogelijk. Meest voor de hand liggend is natuurlijk koeien weiden buiten de hete uren om. Daarnaast kan je zorgen voor het aanbod van extra smakelijk ruwvoer om de opname op peil te houden. Met de hete dagen ligt broei in de kuil eerder op de loer, wat de kwaliteit van het ruwvoer uiteraard niet ten goede komt.

Sommige veehouders kiezen ervoor om een deel van de eerste snede in balen te laten persen in plaats van deze in te kuilen. De kwaliteit van de eerste snede is over het algemeen goed (daar lijkt het dit jaar ook op) en de koeien vreten het graag. Door deze partij ruwvoer in de maanden juli en augustus te voeren, kan je de opname op peil houden, waardoor de koeien blijven herkauwen, op productie blijven en gezond blijven. Tegelijkertijd is het probleem van broei in de kuil getackeld, als dit een probleem is ’s zomers. Als de omstandigheden op het land het toelaten (aanbod van gras) dan is het voeren van vers gras ook een geschikte maatregel.

Het verbeteren van het stalklimaat kan ook helpen, door bijvoorbeeld het installeren van (extra) ventilatoren. Met name op dagen met weinig wind kunnen koeien hier echt van profiteren. Kijk waar nog ruimte voor verbetering zit, noteer deze en pak deze gedurende het jaar aan. Het zomerse weer is en blijft een factor waar we mee te dealen hebben en dat kunnen we niet uitschakelen.

Deze tip draagt bij aan:

  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land