Juni

Gemiddeld komt het goed

Er zijn verschillende manieren om te anticiperen op een nat voorjaar waarin het gras pas laat kan worden gemaaid en mais later kan worden gezaaid.

Terug naar overzicht

De start van het groeiseizoen 2024 kenmerkte zich door wisselvallige omstandigheden die zorgen voor grote verschillen tussen bedrijven als het gaat om het oogsten van de eerste snede gras, weidegang en het eventueel zaaien van mais. Voor sommige boeren is het gelukt om (een gedeelte) van de eerste grassnede te oogsten, terwijl anderen voor de eerste snede nog wachten op verbeterde weersomstandigheden en verbeterde draagkracht van het perceel. Voor weidegang gelden dezelfde grote verschillen, waarbij koeien van sommige bedrijven de eerste graasuren nog moeten maken, terwijl koeien van andere bedrijven al voor de tweede maal opgestald zijn vanwege onvoldoende draagkracht van de percelen. Om daarbij nog maar te zwijgen over de bewerkingen op het bouwland ter voorbereiding van de maisteelt!

Voerderwaardes, vochtgehalte en smakelijkheid van dikke snedes
In een eerdere kringlooptip hebben we al stilgestaan bij het inkuilmanagement van de eerste snede. Ervan uitgaande dat de lezer onze adviezen ter harte heeft genomen, sluiten we in deze kringlooptip hierop aan. Voor de nog te oogsten eerste snede; wanneer het gras in een laat stadium wordt gemaaid, kuil dan wat vochtiger in. Dit komt de verteerbaarheid ten goede. Over het algemeen zullen de voederwaardes (RE, VEM, ADL, etc.) tegenvallen. Een belangrijk punt van aandacht bij zo’n dikke snede gras (>5.000 kg DS/ha) is de smakelijkheid. Ruikt het gras muf? Dan is het toevoegen van een smakelijk inkuilmiddel (bijv. Melasse) een aanrader om te voorkomen dat de voeropname van het winterrantsoen door de koeien achterblijft.

Vaker maaien en voeren van verschillende kuilen
Gemiddeld komt het goed! Door te anticiperen op de huidige suboptimale eerste grassnede kan worden gewerkt aan een kwalitatief goede wintervoorraad. Probeer indien mogelijk de rest van het grasseizoen de maai-interval kort te houden (± 4 weken). Dien naast drijfmest ook voldoende kunstmest toe om de voederwaardekwaliteit te maximaliseren. Als het maken van lasagnekuilen geen optie is, houdt er dan tijdens het inkuilen rekening mee dat je aankomende winter kunt voeren van meerdere grassneden, zodat niet alleen de taaie eerste snede gevoerd hoeft te worden.

MKS ter compensatie slechte graskwaliteit
Ondanks dat we nog relatief vroeg in het groeiseizoen zitten is het naast het gras(land)management verstandig om vooruit te denken over de samenstelling van de wintervoorraad. Als het compenseren van de taaie eerste snede niet lukt met andere grassneden is het, afhankelijk van het succes rondom de maisteelt, wellicht een optie om (een gedeelte van) de snijmais te oogsten als Mais Kolven Silage (MKS). Bij MKS wordt in plaatst van de gehele plant alleen de kolf (schutblad, korrels en spil) geoogst en gehakseld. Mais verandert hierdoor van ruw- naar krachtvoer. De pens van een koe is maar eenmaal te vullen. Met MKS wordt dezelfde hoeveelheid energie aan een koe gevoerd maar zijn er minder kilo’s product nodig. Hierdoor blijft er meer ruimte in de pens van de koe over voor het voeren van eiwitrijk gras. Hierdoor bent u in staat om de productie van meetmelk uit eigen voer, ondanks de taaie eerste snede, te optimaliseren.

Energierijke bijproducten
Mochten de werkzaamheden op het bouwland letterlijk in het water vallen, waardoor de oppervlakte snijmaisteelt dit jaar tegenvalt en daardoor het opbrengstverlies bij het maken van MKS geen optie is, dan zijn er alternatieven om toch een wintervoorraad aan energierijke producten veilig te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door (een gedeelte van) energierijke bijproducten (bijv. perspulp) in de voorverkoop te kopen die vervolgens later in het jaar geleverd worden.

 

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot