Delflandse Vleesmeesters2018-07-02T14:48:45+00:00

Project Description

Delflandse Vleesmeesters

De Delflandse Vleesmeesters is een club jonge boeren uit Midden-Delfland die een zoektocht zijn gestart naar meerwaarde van de Midden-Delflandse melkkoeien. Uit deze zoektocht kwam de conclusie dat er naast de primaire rol van melk geven een grote kans ligt voor het verwaarden van het melkkoeienvlees.

Initiatiefnemer
Corné van Leeuwen

Samen met:
Leden van de coöperatie
Peter van Arkel

www.delflandsevleesmeesters.nl

Contact

Meer informatie

In het huidige systeem worden de koeien erg ondergewaardeerd terwijl het vlees zich kenmerkt als duurzaam, transparant en van uitstekende kwaliteit. Daarnaast kan het lokaal vermarkt worden en wordt het leven van de koeien beter door de extra afmestingsperiode die er aan toegevoegd wordt.

Geselecteerde melkkoeien die op een of andere manier buiten het melkproductieproces komen te staan, maar wel potentie hebben om mooi vlees te leveren, worden gedurende een periode van enkele maanden gemest om (lokaal) als Delflands vlees te worden verkocht. ecteerde  melkkoeien die op een of andere manier

Ambitie

Over vijf jaar wordt er in een continu proces vlees geproduceerd en is er een goede en continue afzetmarkt ontwikkeld binnen de regio Midden-Delfland. Afzet vindt plaats aan particulieren, horeca en detailhandel. De Vleesmeester wordt gezien als een betrouwbare producent van kwalitatief en eerlijk rundvlees.

Toegevoegde waarde voor Midden-Delfland

De bijdrage aan de duurzaamheid wordt met dit initiatief vergoot doordat lokaal vlees op de lokale markt wordt verkocht. Er worden weinig voedselkilometers gemaakt en we brengen een onbekend product tot meerwaarde. Dit draagt bij aan het imago van zowel het gebied als de individuele boer.

Bovendien draagt het initiatief bij aan het duurzaamheidsimago van het gebied en presenteert zij Midden-Delfland als gebied dat toekomstperspectief biedt aan jonge boeren.

Innovatie

Voor het gebied is het een innovatief initiatief omdat op deze manier nog niet eerder naar de afzet van dit vlees is gekeken.

Hoe kun je dit experiment helpen?
  • Nieuwe klanten bereiken en binden is een tijdrovende klus. Het zou mooi zijn wanneer er iemand is die voor de coöperatie, maar ook voor bijvoorbeeld zuivelcoöperatie Delflandshof, nieuwe klanten wil werven.
  • Op korte termijn meer opslagcapaciteit.
  • De website heeft een facelift nodig.
  • In de toekomst meer aandacht voor productontwikkeling en marketing.

Neem contact op met Corné van Leeuwe via corne@delflandsevleesmeesters.nl.

Meer experimenten