Energieneutrale boerderij2018-07-02T14:48:42+00:00

Project Description

Energieneutrale boerderij

We willen meer toepassingen van duurzame energie opwekking realiseren in Midden-Delfland, om uiteindelijk energie neutraal te worden.

Initiatiefnemer
Henk Dijkshoorn

Samen met:
Jaap Zegwaard
Jeroen van der Kooij
Arnold van Adrichem (boeren)
Wouter de Lille (Eneco)

www.henkdijkshoorn.nl

Contact

Meer informatie

Er zijn al veel zonnepanelen op daken van schuren, maar in aanvulling daarop kan windenergie, met kleine molens, passend in een landschap, een aanvullende bijdrage leveren. In aanvulling daarop kunnen we kijken hoe we de pieken kunnen opvangen. Eneco heeft een model, Crowdnet, dat de energie kan opslaan. Duurzame energie wordt opgeslagen en boeren krijgen hiervoor een vergoeding. Op deze manier wordt er meer duurzame energie opgewekt voor de stedelijke omgeving, en boeren faciliteren hier maximaal in tegen een vergoeding. Een interessant verdien model.

Ambitie

Over vijf jaar draait er een pilot voor een kleine windinstallatie binnen de gemeente Midden-Delfland en is er een innovatieve samenwerking tussen partijen zoals bijvoorbeeld Eneco en agrariërs.

Toegevoegde waarde voor Midden-Delfland

We dragen bij aan de doelstelling van de gemeente Midden-Delfland om CO-2-neutraal te zijn in 2040. Ook faciliteren we de energiebehoefte van de agrariërs binnen Midden delfland.

Innovatie

We zijn de eerste energie en CO2-neutrale boerderij van de gemeente Midden-delfland. Daarnaast vinden we het belangrijk dat windmolens passen in het landschap van Midden-Delfland, zonder kwaliteitsverlies. Dit is uniek in Nederland.

Hoe kun je helpen?

We zoeken een leverancier van energie opwekkende installaties, bij voorkeur een kleine windmolen. Daarnaast hebben we mogelijk financiële ondersteuning vanuit overheid nodig.

Meer experimenten