Nieuwe generatie jongvee2018-07-02T14:48:17+00:00

Project Description

Nieuwe generatie jongvee

Wij, jonge melkveehouders, willen mogelijkheden creëren op onze melkveehouderijbedrijven om onze kalveren te laten ontwikkelen en opgroeien tot gezonde, robuuste melkkoeien met een lange levensduur.

Initiatiefnemers
Maarten Moerman
Marc van Adrichem

Contact

Meer informatie

m dit te bereiken willen we onder andere de leefomstandigheden en voeding van ons jongvee verbeteren. Dit betekent dat er minder jongvee gehouden kan worden op melkveebedrijven, wat zowel economisch als milieutechnisch een aantal voordelen biedt. Daarnaast willen wij met onze bedrijven de landschappelijke waarden en de relatie met de burger versterken.
Kortom: we zoeken naar duurzame oplossingen. Hiervoor zijn we van plan een aantal innovatieve maatregelen op onze bedrijven toe te passen.

Ambitie

Over vijf jaar willen wij een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor een duurzame jongvee opfok. Deze opfok moet duidelijke resultaten hebben die terug te zien zijn in het gehele bedrijf. Denk hierbij aan een hogere leeftijd van de dieren, een lager medicijngebruik en een boven gemiddelde aanblik. Dit moet zichtbaar zijn. Onze ervaringen willen wij delen met andere melkveehouders in Midden-Delfland en ook daarbuiten. Hier moet men simpele lessen uit kunnen trekken welke weer toepasbaar zijn op andere bedrijven. Ten slotte willen wij onze manier van werken met jongvee inzichtelijk hebben voor de maatschappij. Er wonen miljoenen mensen rondom onze bedrijven, wanneer zij op zondag langs onze bedrijven fietsen willen wij graag gezonde dieren in de weide laten zien.

Toegevoegde waarde voor Midden-Delfland

Dit project heeft een aantal voordelen voor het gebied Midden-Delfland. Deze voordelen zijn:

  • Wij, twee jonge ondernemers uit het gebied, willen graag aan de basis van een gezonde, gelukkige en langlevende veestapel en duurzame bedrijfsvoering in Midden-Delfland werken.
  • Gezond en gelukkig jongvee resulteert in koeien die langer leven. Een langer leven betekent dat er minder nieuwe instroom van dieren nodig is om de veestapels op peil te houden en minder dieren betekent minder uitstoot van broeikasgassen.
  • Ons jongvee zal zichtbaar zijn in onze weides en maakt daarmee het landschap aantrekkelijker voor de burgers.
  • Transparantie met betrekking tot de jongvee opfok en contact met de burgers dragen bij aan een betere stad-land relatie.
  • Bedrijven die er goed uit zien zijn een visitekaartje voor het gehele landschappelijke gebied.
  • Midden-Delfland ondernemers krijgen meer energie wanneer er betere resultaten worden geboekt!
Innovatie

Jongvee opfok heeft vaak minder aandacht en prioriteit op een melkveebedrijf, terwijl het een maatschappelijk relevant thema is. In relatie tot duurzaamheid en dierenwelzijn zijn hier stappen te maken, denken wij. En het uitproberen van nieuwe opfokmethoden in combinatie met het verbinden met de burger en omgeving maakt dit experiment innovatief.

Wij willen als boeren in Midden-Delfland laten zien wat we doen op ons bedrijf. Het is onze trots, en die willen we delen. Daarnaast willen we samen laten zien op welke wijze ieder van ons bijdraagt aan Midden-Delfland als gebied en aan een goede en duurzame productie van mooie zuivel. We willen laten zien dat er meer vormen van melkveehouderij zijn en dat die elk hun eigen waarde hebben. We willen ons bedrijf laten zien op een manier die past bij ons bedrijf, die aansluit bij de manier waarop we ons bedrijf runnen, maar die tegelijkertijd een maximale openheid biedt naar geïnteresseerden.

Hoe kun je helpen?

Je kunt ons helpen met adviezen om de jongvee opfok op onze bedrijven te verbeteren. Daarnaast willen we graag advies over hoe we die verbeteringen het beste kunnen communiceren met de niet-agrarische buitenwereld om een duurzame relatie met de burgers op te bouwen. En ten slotte zouden we graag wat (financiële) hulp ontvangen om dit uit te kunnen realiseren.

Meer experimenten