Anton van der Ende

Melkveehouder in Schipluiden

Over Anton van der Ende

Ik heb samen met mijn ouders een melkveebedrijf in Schipluiden. Familie van der Ende boert al drie generaties op deze boerderij. We melken 80-90 roodbonte melkkoeien en hebben 50 stuks jongvee. De komende jaren ga ik het bedrijf overnemen van mijn ouders. Het is mijn ambitie om in de toekomst in Midden-Delfland te blijven boeren. De melk die ik produceer is Planet Proof wat betekent dat het gecertificeerde melk is die voldoet aan de eisen van diergezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet je hiervoor weidegang toepassen en grondgebonden zijn.

Het grootste deel van mijn land ligt rondom de boerderij, dat is handig omdat de koeien ’s zomers in de wei lopen. Door de weidegang produceren de koeien wat meer melk dan in de stalperiode. Ze grazen in de wei zelf hun eten bij elkaar en het is natuurlijk een mooi gezicht. De vele recreanten zien ook graag koeien in de wei. Behalve de grond rond de boerderij pachten wij nog grond in de Zuidrand, het recreatie- en natuurgebied wat grenst aan Schiedam en Vlaardingen. Samen met andere boeren zorg ik voor het beheer van het gebied en laat ik daar droge koeien grazen. Voor een loonwerker ben ik ook actief met maaien van percelen en met het schonen van de sloten in de Zuidrand.

Ik heb deelgenomen aan het project erfafspoeling. Hiervoor heb ik in de sleufsilo afvoerputten gemaakt waarmee ik schoon en vuil water kan scheiden. Perssappen uit het voer kan ik hiermee afvoeren naar een ondergrondse opslag. Schoon regenwater wordt met dit systeem afgevoerd naar de sloot. Hiermee zorg ik voor een betere waterkwaliteit in de polder. De perssappen die ik opvang worden weer uitgereden over het land waarmee ik de mineralen in de perssappen als meststof gebruik.

De sleufsilo met rode en blauwe putten voor schoon en vuil water.

Mijn kringloopgegevens

Ik ben deelnemer aan de kringlooplandbouw studiegroep. Hierdoor kan je duurzamer en efficiënter werken en in de studiegroepen kan je leren van elkaar. Het doel is om zoveel mogelijk voer van eigen land te halen en de kringloop te sluiten. De koeien produceren melk en mest, de mest is weer de voeding voor de bodem en zorgt voor de groei van het gras. Het gras wordt gevoerd aan de koeien en hiermee is de kringloop rond. Ieder jaar lukt het een beetje beter om mijn duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

In het Kringloopcertificaat staan mijn duurzaamheidsprestaties van 2023.

Energie

Op het dak van de werktuigenschuur liggen 135 zonnepanelen die 39.000 kWh stroom opwekken. Hiermee zijn we zelfvoorzienend voor de stroom die we gebruiken.