Kringloopboeren bijeenkomsten over bemesting in februari 2022

11 januari 2022

Op 9 , 16 en 17 februari 2022 worden er zes groepsbijeenkomsten over bemesting georganiseerd voor de kringloopboeren in Midden-Delfland. In kleine studiegroepen van 5 of 6 deelnemers komen verschillende aspecten aan de orde zoals:

  • Hoe gaat er bemest worden om tot het gewenste resultaat te komen?
  • Welke graskwaliteit wil ik op mijn bedrijf?
  • Hoe ga ik de nutriënten in de mest zo efficiënt mogelijk benutten?
  • Hoe kan ik de uitstoot zo veel mogelijk beperken?
  • Hoe kan ik via bemesting doelgericht sturen op de indicatoren van het Kringloopcertificaat, zoals stikstofbodemoverschot en het percentage eiwit van eigen land?

De bijeenkomsten worden begeleid door Dirksen Management Support.

dms logo

Delen