KringloopTips

Melkveehouders binnen het studieprogramma kringlooplandbouw Midden-Delfland zijn al jaren bezig met het verbeteren van duurzaamheidsprestaties door middel van KPI gericht werken. Zij ontvangen onder andere tips per maand waarop zij kunnen letten bij de verschillende kengetallen, zoals eiwit van eigen land, stikstofbodemoverschot, fosfaatbodemoverschot, ammoniakuitstoot, blijvend grasland, natuur en landschap en broeikasgasuitstoot. We hopen hiermee extra handvatten te geven voor een duurzame bedrijfsvoering!

Maandelijks KringloopTips ontvangen? Meld je hier aan

 

*m.m.v. Agrarisch Adviesbureau Dirksen Management Support

Selecteer een maand