Kringloopboeren

Het open en groen houden van Midden-Delfland lukt alleen als de boeren en hun bodems hierbij worden betrokken. Ze werken samen aan kringlooplandbouw en zetten jaarlijks stappen om de verliezen naar het milieu en klimaat te beperken, de biodiversiteit te verbeteren en hun inkomen te versterken. Zo dragen ze bij aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners en bezoekers en het temperen van hitte in de steden.

Jonge boeren

De jeugd heeft de toekomst, ook in Midden-Delfland. In het ‘Jonge boeren netwerk’ verdiepen jonge boeren zich in nieuwe toekomstgerichte verdienmodellen, benutten ze de kansen van de stad, werken ze aan de optimale koe voor Midden-Delfland én betrekken ze ook de jonge niet-boeren bij hun zoektocht.

Experimenten

Boeren, burgers, organisaties en overheden gaan in co-creatie aan de slag om toekomstgerichte ideeën werkelijkheid te laten worden! Dat gaat via experimenten met een kop en een staart. We helpen ze, proberen ze succesvol te maken en trekken er lessen uit, zodat uiteindelijk het hele gebied er van kan profiteren. Iedereen met een idee is welkom! 

Lees meer

Alles uit je data

Experimenten
Lees meer

Boerderij van de toekomst

Experimenten
Lees meer

Delflandse vleesmeesters

Experimenten | Jonge boeren
Lees meer

Delflandshof

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Dichtbij de boer

Experimenten
Lees meer

Drukdrainage - The next step

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Energieneutrale boerderij

Experimenten
Lees meer

Fruitboomgaard en pluktuin

Experimenten
Lees meer

Heerlijk van Dichtbij

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Herenboeren Rotterdam

Experimenten
Lees meer

Jonge boeren netwerk

Jonge boeren
Lees meer

Kringloopboeren netwerk

Kringloopboeren
Lees meer

Maatschappelijke Bokashi keten

Experimenten
Lees meer

Mobiele zuivelinstallatie

Experimenten
Lees meer

PUUUR Midden-Delfland

Experimenten
Lees meer

Van Doek, naar Werkelijkheid en Verbeelding

Experimenten
Lees meer

Verdiepingsgroep Bodem als Basis

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Natuurlijk Boeren

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Weidevogelpact

Experimenten | Kringloopboeren