Duurzaam boeren met de stad

Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap in de drukke metropool rond Rotterdam, Delft en Den Haag. Een groen gebied, waar de koe in de wei staat, waar weidevogels hun thuis hebben en waar je melk, kaas, vlees, en honing direct bij de boer kunt halen. Het gebied is van grote waarde voor bewoners van Midden-Delfland én van de omliggende steden.

Boeren spelen een sleutelrol bij het behoud van die unieke waarden. Zij maken en onderhouden het landschap, de natuur en zorgen voor (h)eerlijk voedsel. Samen met ondernemers, bewoners en verenigingen uit het gebied en uit de stad werken zij aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij landschap met aandacht voor ecologie, economie en recreatie. Een open gebied waar iedereen op zijn eigen manier van kan genieten.

Duurzaam boeren
Boeren in Midden-Delfland is boeren aan de rand van de stad. En dat vraagt een continue aandacht. Al sinds 2008 werken de melkveehouders samen aan kringlooplandbouw. Al meer dan tien jaar verzamelen, vergelijken en verdiepen ze hun cijfers en kennis over kringlopen. Samen werken ze zo aan een duurzame toekomst van Midden-Delfland.

In 2015 kwam daar het programma voor jonge boeren en jongeren met affiniteit voor de agrarische sector bij. In dit programma verdiepen de boeren van de toekomst zich in nieuwe toekomstgerichte verdienmodellen om duurzaam te kunnen blijven boeren in het gebied en benutten ze de kansen die de omliggende steden met zich meebrengen.

Sinds 2017 is daar ook het innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) bijgekomen. MIND verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Met nieuwe partners worden toekomstgerichte initiatieven opgepakt. Samen wordt gewerkt aan vernieuwing in onder andere producten, diensten, afzet, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.

Organisatie MIND

Het programma Duurzaam Boer Blijven is een initiatief van de gemeente Midden-Delfland, IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam), de Provincie Zuid-Holland en LTO-Delflands Groen. De uitvoering van het programma  wordt ondersteund vanuit: Boerenverstand, het Louis Bolk Instituut, Dirksen Management Support en Imagro. Het is een proeftuin binnen de Innovatieagenda Duurzame Landbouw van de provincie Zuid-Holland.

Heb je zelf een goed idee voor een nieuw initiatief passend binnen het netwerk en kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Of heb je gewoon een vraag?

Neem contact op met MIND. We helpen je graag.

Foto: Kees Hummel