Duurzaam Boer Blijven magazine Een eenmalig magazine van de gemeente Midden-Delfland over kringlooplandbouw. De boeren in Midden-Delfland zijn de belangrijkste beheerders van het groene landschap naast de stad en behoren tot de pioniers in kringlooplandbouw.
Duurzaam boeren met de stad Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap tussen de steden Den Haag en Rotterdam, een groen gebied, waar de koe in de wei staat, waar weidevogels hun thuis hebben en waar je melk, kaas, vlees, en honing direct bij de boer kunt halen. Boeren spelen een sleutelrol bij het open en groen houden van het gebied.
Kringloopboeren Al sinds 2008 werken melkveehouders in Midden-Delfland aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het sluiten van de kringlopen van o.a. fosfaat en stikstof. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst van Midden-Delfland.
Jonge boeren In dit netwerk komen jonge boeren samen om hun kennis te vergroten en verdiepen zij zich in toekomstgerichte verdienmodellen om duurzaam te kunnen blijven boeren in het gebied. Daarnaast onderzoeken zij hoe kansen te benutten die de omliggende steden met zich meebrengen.
Innovatienetwerk Midden IN Delfland Het innovatienetwerk verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Samen worden toekomstgerichte initiatieven opgepakt in de vorm van productontwikkeling, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.
Maatwerkadvies voor bedrijfsovername Juist omdat bedrijfsopvolging zo belangrijk is voor de toekomst van Midden-Delfland, maar óók omdat het ingewikkelde processen zijn, willen wij jonge potentiële bedrijfsopvolgers en overdragers helpen door het aanbieden van een maatwerkadvies voor bedrijfsovername.
STAD EN LAND WERKEN SAMEN AAN DE TOEKOMST

Laatste nieuws

Studieseizoen DBB sterk van start met maar liefst 46 kringloopboeren

Lees verder

Boeren Delfland vóór de muziek uit

Lees verder

Seizoensaftrap met een Jonge Boeren BBQ

Lees verder

Volle bak bij startavond kringloopboerenseizoen

Lees verder

Melkveehouders vertellen over boeren op water met de Klimaatkaravaan

Lees verder

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied in relatie tot het BPL Midden-Delfland

Lees verder

Agenda

30 januari

Duurzaam boer blijven avond

februari - april 2023

verdiepende workshops ‘Diergezondheid en levensduur’

Initiatieven

Verdiepingsgroep Natuurlijk Boeren

Natuurlijk Boeren is een verdiepingsgroep binnen het kringloopboeren...ogramma

LEES MEER
Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Schoon, gezond en levend water is heel belangrijk voor mensen, planten en dieren. De waterkwaliteit...

LEES MEER