Duurzaam boeren met de stad Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap tussen de steden Den Haag en Rotterdam, een groen gebied, waar de koe in de wei staat, waar weidevogels hun thuis hebben en waar je melk, kaas, vlees, en honing direct bij de boer kunt halen. Boeren spelen een sleutelrol bij het open en groen houden van het gebied.
Kringloopboeren Al 12 jaar op een rij werken melkveehouders in Midden-Delfland aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het sluiten van de kringlopen van o.a. fosfaat en stikstof. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst van Midden-Delfland.
Jonge boeren In dit netwerk komen jonge boeren samen om hun kennis te vergroten en verdiepen zij zich in toekomstgerichte verdienmodellen om duurzaam te kunnen blijven boeren in het gebied. Daarnaast onderzoeken zij hoe kansen te benutten die de omliggende steden met zich meebrengen.
Innovatienetwerk Midden IN Delfland Het innovatienetwerk verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Samen worden toekomstgerichte initiatieven opgepakt in de vorm van productontwikkeling, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.
Video kringloopresultaten 2019 Wethouder Sonja Smit en Frank Verhoeven bespreken de kringloopresultaten over 2019. We kunnen trots concluderen dat de groep ook dit jaar weer beter heeft gepresteerd: meer eiwit van eigen land, minder fosfaat in het rantsoen, een hogere fosfaatbenutting in de bodem en minder CO2 per liter melk.
STAD EN LAND WERKEN SAMEN AAN DE TOEKOMST

Laatste nieuws

Ervaringen met kruidenrijk grasland

Lees verder

Kringloopresultaten over 2019

Lees verder

Aan het woord: Guus van Laarhoven van FrieslandCampina

Lees verder

Afronding kringloopboeren-seizoen 2019-2020

Lees verder

Voedselbos Vlaardingen deelt ervaringen

Lees verder

Masterclass Klimaat

Lees verder

Initiatieven

Dichtbij de boer

Wij willen als boeren in Midden-Delfland iedereen laten zien wat we doen op ons bedrijf. Het is onze...

LEES MEER
Kringloopboeren netwerk

De melkveehouderij is van oudsher belangrijk voor Midden-Delfland. De inzet van boeren heeft ervoor...

LEES MEER