Home2018-05-22T14:27:54+00:00

Stad en land
werken samen
aan de toekomst

Het innovatie netwerk

Het Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MinD) werkt aan een economisch vitaal Midden-Delfland; een gastvrij landschap met aandacht voor zowel ecologie, economie als recreatie. Een netwerk dat verbindt: boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Juist deze combinatie zorgt voor toekomstgerichte vernieuwing. Vernieuwing met aandacht voor technologie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten.

Lees meer