Duurzaam Boer Blijven magazine Een eenmalig magazine van de gemeente Midden-Delfland over kringlooplandbouw. De boeren in Midden-Delfland zijn de belangrijkste beheerders van het groene landschap naast de stad en behoren tot de pioniers in kringlooplandbouw.
Duurzaam boeren met de stad Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap tussen de steden Den Haag en Rotterdam, een groen gebied, waar de koe in de wei staat, waar weidevogels hun thuis hebben en waar je melk, kaas, vlees, en honing direct bij de boer kunt halen. Boeren spelen een sleutelrol bij het open en groen houden van het gebied.
Kringloopboeren Al 12 jaar op een rij werken melkveehouders in Midden-Delfland aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het sluiten van de kringlopen van o.a. fosfaat en stikstof. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst van Midden-Delfland.
Jonge boeren In dit netwerk komen jonge boeren samen om hun kennis te vergroten en verdiepen zij zich in toekomstgerichte verdienmodellen om duurzaam te kunnen blijven boeren in het gebied. Daarnaast onderzoeken zij hoe kansen te benutten die de omliggende steden met zich meebrengen.
Innovatienetwerk Midden IN Delfland Het innovatienetwerk verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Samen worden toekomstgerichte initiatieven opgepakt in de vorm van productontwikkeling, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.
Maatwerkadvies voor bedrijfsovername Juist omdat bedrijfsopvolging zo belangrijk is voor de toekomst van Midden-Delfland, maar óók omdat het ingewikkelde processen zijn, willen wij jonge potentiële bedrijfsopvolgers en overdragers helpen door het aanbieden van een maatwerkadvies voor bedrijfsovername.
STAD EN LAND WERKEN SAMEN AAN DE TOEKOMST

Laatste nieuws

Duurzaam Boer Blijven magazine - Het landschap waaraan ik verknocht raakte

Lees verder

Kaasmeesters van start dankzij subsidie Groenfonds

Lees verder

KANSrijk voor u? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van LNV

Lees verder

Resultaten kringloopboerenseizoen 2020-2021

Lees verder

Extra beloning voor kringloopboeren Midden-Delfland bij verduurzaming

Lees verder

Expositie bezoekerscentrum Hodenpijl "Duurzaam en gezond van eigen grond"

Lees verder

Initiatieven

Heerlijk van Dichtbij

Streekproducten rechtstreeks van de boer, zonder omwegen of verspilling, naar jouw bord. Dat regelt...

LEES MEER
Weidevogelpact

De weidevogels kunnen gezien worden als een indicator voor de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap....

LEES MEER