Duurzaam Boer Blijven magazine Een eenmalig magazine van de gemeente Midden-Delfland over kringlooplandbouw. De boeren in Midden-Delfland zijn de belangrijkste beheerders van het groene landschap naast de stad en behoren tot de pioniers in kringlooplandbouw.
Duurzaam boeren met de stad Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap tussen de steden Den Haag en Rotterdam, een groen gebied, waar de koe in de wei staat, waar weidevogels hun thuis hebben en waar je melk, kaas, vlees, en honing direct bij de boer kunt halen. Boeren spelen een sleutelrol bij het open en groen houden van het gebied.
Kringloopboeren Al sinds 2008 werken melkveehouders in Midden-Delfland aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het sluiten van de kringlopen van o.a. fosfaat en stikstof. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst van Midden-Delfland.
Jonge boeren In dit netwerk komen jonge boeren samen om hun kennis te vergroten en verdiepen zij zich in toekomstgerichte verdienmodellen om duurzaam te kunnen blijven boeren in het gebied. Daarnaast onderzoeken zij hoe kansen te benutten die de omliggende steden met zich meebrengen.
Innovatienetwerk Midden IN Delfland Het innovatienetwerk verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Samen worden toekomstgerichte initiatieven opgepakt in de vorm van productontwikkeling, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.
Maatwerkadvies voor bedrijfsovername Juist omdat bedrijfsopvolging zo belangrijk is voor de toekomst van Midden-Delfland, maar óók omdat het ingewikkelde processen zijn, willen wij jonge potentiële bedrijfsopvolgers en overdragers helpen door het aanbieden van een maatwerkadvies voor bedrijfsovername.
STAD EN LAND WERKEN SAMEN AAN DE TOEKOMST

Laatste nieuws

Resultaten kringloopboerenseizoen 2023-2024

Lees verder

Feestelijke uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2023-2024

Lees verder

Verdiepingsgroep Kruidenrijk grasland bijeenkomst

Lees verder

Gedeputeerden Rijkaart en Van Leeuwen gaan de boer op in Midden-Delfland

Lees verder

Startavond Duurzaam Boer Blijven seizoen 2023-2024

Lees verder

Rotterdam de boer op! dagen

Lees verder

Agenda

05 juni 2024 t/m 30 september 2024

Subsidieregeling systeemdoorbraak Provincie Zuid-Holland

Initiatieven

Herenboeren Rotterdam

We willen een coöperatieve boerderij nabij Rotterdam oprichten en daarmee...

LEES MEER
Dichtbij de boer

Wij willen als boeren in Midden-Delfland iedereen laten zien wat we doen op ons bedrijf. Het is onze...

LEES MEER