Duurzaam Boer Blijven magazine Een eenmalig magazine van de gemeente Midden-Delfland over kringlooplandbouw. De boeren in Midden-Delfland zijn de belangrijkste beheerders van het groene landschap naast de stad en behoren tot de pioniers in kringlooplandbouw.
Duurzaam boeren met de stad Midden-Delfland is een uniek open weidelandschap tussen de steden Den Haag en Rotterdam, een groen gebied, waar de koe in de wei staat, waar weidevogels hun thuis hebben en waar je melk, kaas, vlees, en honing direct bij de boer kunt halen. Boeren spelen een sleutelrol bij het open en groen houden van het gebied.
Kringloopboeren Al sinds 2008 werken melkveehouders in Midden-Delfland aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het sluiten van de kringlopen van o.a. fosfaat en stikstof. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan een duurzame toekomst van Midden-Delfland.
Jonge boeren In dit netwerk komen jonge boeren samen om hun kennis te vergroten en verdiepen zij zich in toekomstgerichte verdienmodellen om duurzaam te kunnen blijven boeren in het gebied. Daarnaast onderzoeken zij hoe kansen te benutten die de omliggende steden met zich meebrengen.
Innovatienetwerk Midden IN Delfland Het innovatienetwerk verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Samen worden toekomstgerichte initiatieven opgepakt in de vorm van productontwikkeling, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering.
Maatwerkadvies voor bedrijfsovername Juist omdat bedrijfsopvolging zo belangrijk is voor de toekomst van Midden-Delfland, maar óók omdat het ingewikkelde processen zijn, willen wij jonge potentiële bedrijfsopvolgers en overdragers helpen door het aanbieden van een maatwerkadvies voor bedrijfsovername.
STAD EN LAND WERKEN SAMEN AAN DE TOEKOMST

Laatste nieuws

Rotterdam de boer op! dagen

Lees verder

Duurzame energie voor een duurzame landbouw

Lees verder

Nieuwe verdiepingsgroep - Bodem als Basis

Lees verder

Ruim baan voor het Gebiedsproces Midden-Delfland

Lees verder

Boerenverstand Podcast #6 - De kringloopboeren in Midden-Delfland

Lees verder

Feestelijke uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2022-2023 in het bijzijn van minister Adema

Lees verder

Agenda

13 oktober 2023

Startavond Jonge Boeren Netwerk

Initiatieven

Drukdrainage - The next step

In Midden-Delfland komt veel veengrond voor. Met name in de polders Zouteveen en Abtswoude. Het is...

LEES MEER
Delflandshof

Streekzuivel uit Midden-Delfland

LEES MEER