Kees Dijkshoorn

Melkveehouder in Maasland

Over Kees Dijkshoorn

Samen met mijn vrouw Nieske en zoon Tjerk heb ik een melkveebedrijf in het midden van de Duifpolder te Maasland. Op onze boerderij melken we 100 melkkoeien en daarnaast hebben we 45 stuks jongvee. Ook hebben we 40 fokschapen die lammeren in de maanden februari tot en met april. Wij zijn inmiddels de derde generatie Dijkshoorn die woont op deze boerderij. De vorige generaties hebben elk 40 jaar op deze boerderij gewerkt. Wij hebben in 2000 de boerderij overgenomen.

Het woonhuis is van rond 1700 en zit aan de stal vast. In 1976 is er een ligboxenstal aangebouwd en in 1977 is de grupstal, die vastzit aan het huis, gerenoveerd. In 2005 is de oude ligboxenstal gerenoveerd en verdubbeld in grootte. De laatste verandering is van 2013. Toen hebben we een 20 stands Rapid-exit melkstal naast de ligboxenstal gebouwd en deze is in januari 2014 in gebruik genomen. De boerderij is gebouwd op een kreekrug die op meerdere plaatsen door de polder loopt. Een kreekrug is een rug van klei en zand die door de polder ligt, terwijl de rest van de polder laag ligt. Dit kan wel meer dan een meter schelen, het lage gedeelte van de polder bestaat uit veen. In het voorjaar zitten er veel weidevogels, zoals de kievit, grutto, tureluur en scholekster.

Er wordt door ons actief aan weidevogelbeheer gedaan. Zoals mozaïekbeheer waarbij we niet alles in een keer maaien maar in 3 of 4 keer. Daarnaast laten we vluchtstroken staan waar veel jonge vogels zitten, maar ook door te spelen met de bemesting om de grasgroei hier en daar wat af te remmen. Zo is er voor de jonge pullen gras wat lang genoeg is om in te schuilen, maar ook weer niet te lang wordt, zodat het plat ligt (een dankbare en tijdrovende klus).

Op het erf is een boomgaard met oude hoogstamfruitbomen, waar geprobeerd wordt om die zoveel mogelijk in tact te houden door nieuwe aan te planten en ze elk jaar zelf te snoeien. Enkele oude rassen zijn de Groningerkroon, IJsbout, Brederode, Ermgaard en Perzikpeer. Bij de ingang van het erf is een geriefbosje. Rondom het erf staan knotwilgen en een Elzensingel.

Sinds 2002 geven wij boerderij educatie lessen. Wij zijn aangesloten bij Boerderij Educatie Nederland. Bij ons komen vooral schoolklassen uit Den Haag, Westland en Maasland.

Onze kringloopgegevens

Door deel te nemen aan het kringloopboerenprogramma hebben we meer inzicht gekregen in o.a. cijfers en hoe we het beste kunnen omgaan met onze omgeving. De kringloopcijfers laten zien dat we op de goede weg zijn met onze bedrijfsvoering. Wij staan open voor nieuwe innovaties, dat kunnen innovaties zijn in machines maar ook in gebruik van het grasland. (inzaaien/doorzaaien kruidenrijk).

In het Kringloopcertificaat staan onze duurzaamheidsprestaties van 2023.

Energie

Vanaf augustus 2022 hebben wij 84 zonnepanelen op het dak van de stal liggen. Hiermee kunnen wij ongeveer ons volledige energieverbruik opwekken.