Aad Rodenburg

Melkveehouder in Schiedam

Over Aad Rodenburg

In 1989 hebben mijn vrouw Joke en ik het melkveebedrijf overgenomen van de vorige generatie. Wij zijn daarmee de 4e generatie Rodenburg die boer is op Hoeve Vrijlust. De boerderij stamt uit ongeveer 1650 en er zijn dus al heel wat voetstappen over het erf gegaan.

Wij hebben ongeveer 50 melkkoeien en dit zijn hoofdzakelijk rode koeien. Ik ben actief lid van de Roodbont vee fokclub van dit gebied. Daarbij is het belangrijk om koeien te fokken die oud kunnen worden waardoor je minder verloop van je veestapel hebt. Ik ben voorstander van de weidegang en als het weer en de grond het toelaat weiden wij de koeien dag en nacht.

Sinds 2002 komen er schoolkinderen, vooral uit Schiedam, de boerderij bezoeken voor educatielessen. Wij hebben een gecertificeerde educatieboerderij en zijn aangesloten bij Boerderij Educatie Nederland. Wij stellen onze boerderij vaker open voor bezoek, wij doen bijvoorbeeld ook mee aan de Campina Boerderijdagen.

De kringloop

De kringlooplandbouw heeft bevestigd dat wij op de goede weg zijn met onze bedrijfsvoering. Het heeft meer inzicht gegeven over het bedrijf en waar je het voor doet. In mijn Kringloopcertificaat staan de duurzaamheidsprestaties van 2023.

Energie

Wij hebben 92 zonnepanelen op het dak liggen die voor opwekking van stroom zorgen. Daarnaast hebben we op de stal en het huis 6 zonneboiler collectoren die voor opwekking van warm water worden gebruikt. Hiermee wordt bespaard op het gasverbruik.