Kringloopboeren netwerk

De melkveehouderij is van oudsher belangrijk voor Midden-Delfland. De inzet van boeren heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke en unieke karakter van het landschap zo goed is gebleven. Naast de pracht van het landschap draagt het open en groen houden van Midden-Delfland bij aan de veiligheid van inwoners en bezoekers. Goede voorbeelden hiervan zijn o.a. de waterberging, goed en voldoende voedsel en het temperen van de oververhitting in de steden.

  • Start: 2008
  • Status: Lopend
  • Toelichting: Het kringloopboeren netwerk is een succesvol initiatief waaraan een ruime meerderheid van de boeren in Midden-Delfland meedoet. De boeren in het gebied lopen hiermee voorop in Nederland.

 

De gemeente Midden-Delfland, LTO Delflands Groen en de provincie Zuid-Holland werken samen in het Kringloopboeren Netwerk. Al sinds 2008 werken de melkveehouders samen aan kringlooplandbouw en verzamelen, vergelijken en verdiepen ze hun cijfers en kennis over kringlopen. Samen werken ze zo aan een duurzaam behoud van een gezonde bodem in Midden-Delfland. De kringloopboeren zijn bewust bezig met het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen op hun bedrijf, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. Ze bieden oplossingen om bodemvruchtbaarheid te verbeteren, efficiënties te verhogen, verliezen te beperken, succesvol natuurinclusief en grondgebonden te boeren, maar vooral ook om economisch beter te presteren. Een goede kwaliteit mest en een optimaal functionerend bodemleven worden daarbij gezien als sleutels tot succes.

Wil je ook deelnemen aan het Kringloopboeren Netwerk of meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

Deel dit initiatief

Team

Henk Dijkshoorn

Kringloopboer

Kees van Mil

Kringloopboer

Corné van Leeuwen

Kringloopboer

Arnold van Adrichem

Kringloopboer

Gertjan Hooijmans

Kringloopboer

Jan Piet Snijders

Kringloopboer

Hans van Adrichem

Kringloopboer

John van Winden

Kringloopboer

Dirk Gravesteyn

Kringloopboer

Peter de Vette

Kringloopboer

Aad Rodenburg

Kringloopboer

Gerard van Winden

Kringloopboer

Jan van der Kooij

Kringloopboer

Anton van der Ende

Kringloopboer

Kees Boks

Gemeente Midden-Delfland, Community manager MIND

Frank Verhoeven

Adviesbureau Boerenverstand

Meer initiatieven

Lees meer

Van Doek, naar Werkelijkheid en Verbeelding

Experimenten
Lees meer

Fruitboomgaard en pluktuin

Experimenten
Lees meer

Delflandshof

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Herenboeren Rotterdam

Experimenten