Kringloopboeren netwerk

De melkveehouderij is van oudsher belangrijk voor Midden-Delfland. De inzet van boeren heeft ervoor gezorgd dat het oorspronkelijke en unieke karakter van het landschap zo goed is gebleven. Naast de pracht van het landschap draagt het open en groen houden van Midden-Delfland bij aan de veiligheid van inwoners en bezoekers. Goede voorbeelden hiervan zijn o.a. de waterberging, goed en voldoende voedsel en het temperen van de oververhitting in de steden.

De gemeente Midden-Delfland, LTO Delflands Groen en de provincie Zuid-Holland werken samen in het Kringloopboeren netwerk. Al sinds 2008 werken de melkveehouders samen aan kringlooplandbouw. Al meer dan tien jaar verzamelen, vergelijken en verdiepen ze hun cijfers en kennis over kringlopen. Samen werken ze zo aan een duurzaam behoud van een gezonde bodem in Midden-Delfland. De Kringloopboeren zijn bewust bezig met het sluiten van bodem-plant-dier-mest kringlopen op hun bedrijf, om zo bij te dragen aan de verduurzaming van de landbouw. Ze bieden oplossingen om bodemvruchtbaarheid te verbeteren, efficiënties te verhogen, verliezen te beperken, succesvol natuurinclusief en grondgebonden te boeren, maar vooral ook om economisch beter te presteren. Een goede kwaliteit mest en een optimaal functionerend bodemleven worden daarbij gezien als sleutels tot succes.

Deel dit initiatief

Team

Corné van Leeuwen

Arnold van Adrichem

GertJan Hooijmans

Bert Poot

Bert van der Kooij

Hans van Adrichem

Jan Piet Snijders

John van Winden

Kees van Mil

Henk Dijkshoorn

Frank Verhoeven

Dirk Gravesteyn

Peter de Vette

Henk van Staalduinen