Henk Dijkshoorn

Melkveehouder in Schipluiden

Over Henk Dijkshoorn

Samen met mijn vrouw Jolanda heb ik een melkveehouderij die is gelegen in de Woudsepolder, naast ’t Woudt, in de groene gemeente Midden-Delfland. Wij melken dagelijks 110 melkkoeien met 2 melkrobots.  Dierenwelzijn, kwaliteit, duurzaamheid, innovatie, natuur, milieu, de consument en de stad-land relatie vinden wij heel belangrijk.

Wij passen weidegang toe op ons bedrijf. Wij werken met een vrije uitloopstal, dit is een ligboxenstal waar de koeien de vrije keuze hebben om binnen of buiten te verblijven. Dit werkt erg fijn met de verschillende weersomstandigheden en met de melkrobots waarbij de koeien ook zelf bepalen wanneer zij gemolken willen worden. De vloer wordt met een mestrobot schoon gehouden en de koeien kunnen zich automatisch laten borstelen. Er is continue rust in de stal, wat de koeien heel prettig vinden.

Het bedrijf is een gecertificeerde educatieboerderij wordt bezocht door groep 1 t/m 8 van basisscholen uit de regio en enkele groepen van het vmbo. Daarnaast hebben we beperkte stagemogelijkheden voor studenten van middelbaar en hoger onderwijs. Het bedrijf heeft een website: melkveehouderijdijkshoorn.nl

Wij vinden natuur en weidevogels belangrijk. De broedresultaten worden bijgehouden. Er worden groeitrappen gecreëerd door zomerstalvoedering. Dat betekent altijd kaal land voor voedsel en lang gras voor beschutting voor de vogels.

De waterberging in de Woudsepolder wordt in noodsituaties onder water gezet om elders wateroverlast te voorkomen. In het voorjaar is het weidevogelnatuurgebied en in de zomer levert de berging ons hooi voor het jongvee.

Het landwerk wordt bijna geheel met eigen machines uitgevoerd. Voor een deel van de machines, vooral in de maisteelt, is er een succesvol samenwerkingsverband met de buurboeren.

De kringloop

Wij zijn deelnemer aan de kringlooplandbouw in Midden-Delfland. We proberen zo duurzaam mogelijk te werken. We vergelijken opbrengsten en resultaten met onze collega-boeren en volgen colleges die leiden tot efficiëntie en betere resultaten. We proberen zoveel mogelijk voeding voor de koeien van ons eigen land te halen. En dit voer met zo min mogelijk verlies aan de koe te voeren.

Mest van de koeien wordt uitgereden over de wei en het maïsveld. Voedingstoffen uit de mest worden zodoende weer gebruikt voor de groei van het voer voor de koeien. Om de mest optimaal te benutten en de emissie te verminderen wordt er veel water aan de mest toegevoegd voordat het wordt uitgereden.

Ons erf voldoet aan de nieuwste milieu eisen. Eventuele sappen uit voer worden opgevangen en over het land uitgereden. Hiermee worden ook die mineralen benut en blijft het oppervlaktewater schoon. In mijn Kringloopcertificaat staan mijn duurzaamheidsprestaties van 2023.

Energie

Op het dak van de boerderij liggen 112 zonnepanelen die 26.000 kWh stroom opwekken. Daarmee wordt de helft van de stroom die wordt gebruikt op het bedrijf zelf opgewekt. Daarnaast hebben we een voorkoeler voor de boiler. Hierin wordt warme melk langs koud water geleid, waardoor water wordt opgewarmd en tegelijkertijd melk wordt afgekoeld.