Duurzaam Boer Blijven magazine – Jonge boeren netwerk, van melkveehouder tot agrarische duizendpoot

30 maart 2022

Duurzaam Boer Blijven Magazine is een eenmalige uitgave van de gemeente Midden-Delfland over kringlooplandbouw. De boeren in Midden-Delfland behoren tot de pioniers in kringlooplandbouw en zijn de belangrijkste beheerders van het groen, van het landschap naast de stad.

Het is 2015 als LTO Noord afdeling Delflands Groen zich afvraagt of jonge boeren voldoende aangehaakt en verenigd zijn binnen het gebied. Er blijkt voldoende animo voor een netwerk en in samenspraak met de gemeente en adviesbureau Boerenverstand wordt het Jonge Boeren Netwerk in het leven geroepen. Dit is het verhaal van jonge boeren die dankzij het netwerk een nieuwe kans vinden in de (lokale) markt.

DBB magazine 23 jonge boeren netwerk
DBB magazine 24 jonge boeren netwerk
DBB magazine 25 jonge boeren netwerk

Download dit artikel (pdf 5,2 MB)
Bekijk het complete magazine
Papieren uitgave is verkrijgbaar bij het gemeentehuis van gemeente Midden-Delfland

Fotograaf:  Jasper Hof, Delflandse Vleesmeesters
Productie Duurzaam Boer Blijven Magazine: Communicatiebureau de Lynx, Wageningen

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Foto's - de eerste innovatiesessie

30 mei 2017
Lees meer

Bioboeren ontwikkelen mobiele zuivelinstallatie

10 april 2019
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Maarten Moerman

16 februari 2022
Lees meer

Themasessie Bodemdaling

06 februari 2019