Nieuwe verdiepingsgroep – Bodem als Basis

27 juni 2023

De bodem is het belangrijkste én duurste kapitaal voor boeren. Om die basis onder het agrarisch bedrijf op orde te krijgen, starten we binnen het programma Duurzaam Boer Blijven met een nieuw verdiepend onderdeel: Bodem als Basis. Wil jij ook een weerbare en sterke bodem? Zie je te weinig bodemleven en wil je dat verbeteren? En wil je weten hoe je gras het stikstof beter kan opnemen, maar weet je niet hoe? Doe dan mee aan Bodem als Basis voor beter bodembeheer.

Bodem als Basis
“Mijn visie op de bodem is dat je met nog beter bodembeheer geld kan verdienen, minder uitspoeling hebt en minder last hebt van droge of natte omstandigheden” – Arie Verhorst, 2022.

Onder begeleiding van een bodemcoach en LTO Noord verbeter je de bodemvruchtbaarheid en de bodemgesteldheid op je eigen bedrijf. Met een bodemgroep werk je aan een aanpak waar een gezonde bodem en een beter inkomen hand in hand gaan. Bodem als Basis, wij helpen je adviezen in de praktijk te brengen door:

  • Een keukentafelgesprek met de bodemcoach;
  • samen de bodem te bekijken door middel van een profielkuil;
  • het bodembehandelplan op maat met aandacht voor omgaan met (kunst)mest, mineralen en sporenelementen in balans krijgen, bodemleven stimuleren, enzovoort;
  • een verdiepingsbijeenkomst;
  • alle gelegenheid om vragen te stellen en die beantwoord te krijgen.

Ruim honderd agrariërs in Zuid-Holland gingen je al voor en zijn positief
In 2019 startte LTO Noord in de Zuid-Hollandse Delta met een bodemoptimalisatietraject, waar akkerbouwers, melkveehouders, tuinders, fruittelers en een herenboer onderdeel werden van ‘de bodemgroep’. Door de positieve ervaringen van de deelnemers en de goede resultaten is het project als ‘Bodem als Basis’ uitgebreid tot een netwerk van ruim honderd agrariërs verspreid over Zuid-Holland. Meer over weten? Bekijk de resultaten en lees meer over dit project via www.ltonoord.nl/belangenbehartiging/water-en-bodem-in-balans/de-bodem-als-basis.

De basis op orde, doe ook mee met Bodem als Basis
Ben je enthousiast geworden door deze informatie en wil jij ook graag persoonlijk bodemadvies? Meld je dan uiterlijk 10 juli aan. Er zijn een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet en meld je direct aan. Stuur – voor vragen en om je aan te melden – een mailtje aan ivpaassen@ltonoord.nl of bel naar 06 13764618.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2021-2022

14 april 2022
Lees meer

Herenboeren Rotterdam

09 mei 2018
Lees meer

Groen voor de stad

09 juli 2019
Lees meer

Themasessie ‘Datagedreven landbouw’

13 november 2018