Over Hans van Adrichem

Ik heb een melkveehouderij aan de Rotterdamseweg in Schipluiden. De boerderij draagt de naam Halfwege. Het bedrijf bestaat al meer dan honderd jaar. Op het bedrijf hebben we 56 koeien met bijbehorend jongvee op 45 hectare grond. De koeien zijn voornamelijk van de rassen Holstein en Maas Rijn IJssel maar ook wat Belgisch blauwe koeien. De grondsoort varieert van veen tot klei. Een deel van de grond is bestemd voor natuur en op al mijn grond pas ik weidevogelbeheer toe. Hiermee hoop ik bij te dragen aan het behoud van ons open groene landschap. Daarnaast zijn we door extensieve bedrijfsvoering volledig zelfvoorzienend in ruwvoer.

Kringloopgegevens

Ik ben al sinds 2011 betrokken bij het Kringloopboeren netwerk in Midden-Delfland. De kennis die ik opdoe in het netwerk pas ik dagelijks toe op mijn melkveebedrijf in Schipluiden. Ik ben mijn land bewuster gaan bemesten en daardoor minder kunstmest gaan gebruiken. Ik streef niet naar de hoogste productie, dit gaat niet samen met het ruwvoer dat van het natuurland afkomt. Sinds 2011 is de productie wel wat verhoogd. In het Kringloopcertificaat staan mijn duurzaamheidsprestaties van 2023.

Energie

Op het dak van de boerderij liggen 40 zonnepanelen. Daarmee wordt een groot deel van de stroom die wordt gebruikt op het bedrijf zelf opgewekt. Er is een warmtewisselaar aanwezig en voor de melkrobot een zonneboiler.