Verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland

Er bestaat in Nederland een groeiende belangstelling voor kruidenrijk grasland. Kruiden zorgen voor meer biodiversiteit en niet alleen voor meer diversiteit aan planten, maar ook voor meer insecten wat weer goed is voor de weidevogels. De belangrijkste voordelen van kruiden zijn; diepere beworteling, stabielere grasproductie, rijker bodemleven, positieve gezondheidseffecten voor het vee, verbetering van biodiversiteit, meer agrarisch natuurbeheer en weidevogels. Kruidenrijke en bloeiende weiden dragen daarnaast bij aan de maatschappelijke waardering door de burgers voor een mooi landschap. Binnen de verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland worden in Midden-Delfland sinds twee jaar ervaringen opgedaan met de inzaai van kruiden. De eerste jaren is het Louis Bolk Instituut hierbij als kennisinstituut betrokken geweest.

  • Start: 2017
  • Status: Lopend
  • Toelichting: Initiatief waarbij steeds meer boeren aansluiten die steeds meer hectares inzaaien met kruidenrijke grasmengsels. Kennis en ervaringen worden gedeeld bij informatieavonden, in studiegroepen en in het veld bij praktijkproeven.

De verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland bestaat op dit moment uit 13 deelnemende boeren. Er worden informatieavonden en veldbijeenkomsten georganiseerd om meer te weten te komen over kruidenrijk grasland. In 2018 is men begonnen met de inzaai van 4 hectare kruidenmengsels. De afgelopen seizoenen zijn er door verschillende boeren in Midden-Delfland flink wat hectares nieuw kruidenrijk grasland ingezaaid. Het gaat hierbij om een mengsel van verschillende klavers en kruiden als smalle weegbree en cichorei. Bij ongeveer de helft van de hectares zijn de kosten voor het inzaaien betaald uit een POP3 subsidie die is aangevraagd door het Agrarisch Collectief Midden-Delfland. Kruidenrijk grasland is een pakket binnen het agrarisch natuurbeheer (ANLb).

Graslandmanagement

De deelnemers aan de verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland bekijken samen de resultaten van de ingezaaide percelen. Vragen die daarbij spelen zijn: Wat is het beste graslandmanagement voor behoud van de kruiden? Hoeveel kruiden zijn er behouden gebleven die vorig jaar zijn ingezaaid? Hoe kan je zorgen dat er zoveel mogelijk kruiden zich kunnen handhaven? Wanneer kan je beweiden en maaien? Het zijn allemaal vragen die in de bijeenkomsten en praktijkproeven van deze studiegroep worden onderzocht en besproken.

Effecten van kruidenrijk grasland

De kruiden dragen bij aan een grotere biodiversiteit en zijn belangrijk bij de andere kijk op voederwaarde en diergezondheid. Kruidenrijk grasland is ook van belang voor het produceren van “On the way to PlanetProof” gecertificeerde melk. Deze melk moet voldoen aan de eisen van diergezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Weidegang en grondgebondenheid zijn hierbij ook van belang. De meeste kruiden hebben een diepere beworteling dan grassen en zorgen daarmee voor een gezondere bodem op grotere diepte. Die diepere beworteling draagt ook bij aan een betere droogtebestendigheid. Kruiden bevatten verder nog andere mineralen en hogere gehaltes aan vitaminen dan gras wat de voerderwaarde verbetert. Kruiden kunnen ook een gunstig effect hebben op de vetzuursamenstelling van de melk. Daarnaast draagt kruidenrijk grasland bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Met de bloeiende kruiden ziet het er niet alleen mooi uit maar zorgt daarmee ook voor meer insecten en dat betekent meer voedsel voor de weidevogels.

 

Deel dit initiatief

Team

Corné van Leeuwen

Jan van der Kooij

John van Winden

Hans van Adrichem

Arnold van Adrichem

Paul Suijker

Maarten Moerman

Bert van der Kooij

Bekijk alle leden

Meer initiatieven

Lees meer

Jonge boeren netwerk

Jonge boeren
Lees meer

Delflandshof

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Natuurlijk Boeren

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Energieneutrale boerderij

Experimenten