Duurzame energie voor een duurzame landbouw

28 juni 2023

Het duurzaam opwekken van energie op en voor het eigen agrarische bedrijf hoort volledig bij de duurzame landbouw van deze tijd. Daarom stimuleert het programma Duurzaam Boer Blijven (DBB) dit ook volop en beschouwen we het onlosmakelijk verbonden met de kringlooplandbouw.

Vanuit het programma DBB hebben we afgelopen jaren enkele informatie avonden georganiseerd. Waar ondernemers tegen hobbels en belemmeringen aanliepen, hebben we hen zo goed als mogelijk vanuit een onafhankelijke rol op gang geholpen.

Zo is er op enkele agrarische bedrijven een fors aantal zonnepanelen op daken geplaatst. Nadat het overleg tussen een agrarisch ondernemer en de gemeente Midden-Delfland enige tijd vast zat, is inmiddels ook de weg vrij gemaakt voor een kleine windmolen. Zo geven we concreet invulling aan duurzame energie voor een economisch vitaal platteland met ruimtelijke kwaliteit.

Hoogste tijd voor meer!

De uiteindelijke ambitie is om de agrarische sector in het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland energieneutraal te maken. Of liever nog (als mooie stip op de horizon): de agrarische sector levert energie aan de stedelijke omgeving. Verschillende routes zijn daarvoor inmiddels verkend.

Tijdens de laatste bijeenkomst in het kader van het programma DBB in februari gaf Groendus (naar eigen zeggen de alles-in-één energiepartner voor heel zakelijk Nederland) een inspirerende presentatie over de mogelijkheden om als collectief van agrariërs flexibel duurzame energie met elkaar te verhandelen. Middels een virtueel eigen netwerk van levering en opwek. Het idee van een lokale agrarische duurzame energie-coöperatie werd geopperd.

Wil je hierover met ons doorpraten?

Vanuit het programmateam DBB merkten wij interesse onder meerdere boeren om het concept van Groendus nader te verkennen op kansen en mogelijkheden. Daarom willen wij graag specifiek daarvoor in klein comité met geïnteresseerde agrarisch ondernemers een overleg voorstellen om te kijken welke vervolgstappen hierin mogelijk en wenselijk zijn. Mocht je hierin deel willen nemen, geef dat dan door via kboks@middendelfland.nl Wij zoeken dan naar een geschikt moment ergens na de zomer.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Melkveehouders vertellen over boeren op water met de Klimaatkaravaan

11 juli 2022
Lees meer

Stadslandbouw Den Haag – het ontdekken waard!

04 juli 2018
Lees meer

Melkbar groot succes tijdens De kracht van Delft Verbindt

09 oktober 2019
Lees meer

Floating Farm, de schakel tussen stad en platteland

22 december 2017