Gedeputeerden Rijkaart en Van Leeuwen gaan de boer op in Midden-Delfland

08 november 2023

Kennismaking met programma Duurzaam Boer Blijven
Tussen de steden Den Haag, Delft en Schiedam/Rotterdam ligt een prachtig stukje landelijk gebied. Een kwetsbaar gebied, waar de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam als een kans werd gezien. Die gaf een cruciale impuls aan de toch al hechte gemeenschap van boeren om middelen en energie te gaan inzetten voor slim samenwerken: het programma Duurzaam Boer Blijven werd geboren. De kennismaking van gedeputeerden Frank Rijkaart en Mariëtte van Leeuwen met Midden-Delfland vindt plaats in de schuur van Arnold van Adrichem in Schipluiden, die met Gertjan Hooijmans dit boerencollectief samen met de gemeente Midden-Delfland aanstuurt.

Belang veehouders voor het gebied
Wethouder Fred Voskamp heet de gedeputeerden welkom namens de gemeenten Midden-Delfland en LTO Noord afdeling Delflands groen. Hij geeft aan hoe belangrijk de 55 melkveehouders zijn als dragers van dit landelijke gebied. Ruim 90 procent van de agrariërs is aangesloten bij Duurzaam Boer Blijven. Zij richten zich op kringlooplandbouw en het vormgeven van een eigen merk voor streekproducten, met klanten in de omringende steden.

Start van kringlooplandbouw in Midden-Delfland
Hoe hebben ze zich zo georganiseerd? ‘Gewoon langsgaan bij de boeren, een voor een heb ik ze opgezocht’ vertelt Arnold. In praktijk bleek dat circulair boeren niet alleen goed is voor natuur en mens, het levert ook meer inkomsten. En met minder koeien wordt de norm voor ammoniakuitstoot al jaren gehaald. Daarmee biedt het veel ruimte voor natuurontwikkeling, waarbij boeren ook die natuur in een roulatiesysteem beheren.

Boeren zijn de oplossing, niet het probleem
Door te sturen op doelen heeft de provincie een relatie kunnen leggen met de gebiedsopgaven voor het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. De belangrijkste opgave die er nog ligt is nog een stuk verbetering van de waterkwaliteit. Maar: ‘Boeren zijn de oplossing, niet het probleem’ zegt hoogheemraad Stijn van Boxmeer van het Hoogheemraadschap van Delfland. ‘Het is als met Asterix en Obelix, zijn het verzetsstrijders of opstandelingen? Een ding weet ik: zonder dit landelijke gebied zouden we last hebben van verzakkingen en natte voeten, het levert ons stilte, weidevogels en ruimte voor recreatie.’ Dit gebied en de boeren zijn volgens hem essentieel voor de steden eromheen, ook op het gebied van waterkwaliteit. Door relatief weinig bemesten, slootkantenbeheer en beplanting wordt die steeds beter.

Borging van KPI’s
Waar lopen de boeren in dit gebied op dit moment tegenaan? Frank Verhoeven van Adviesbureau Boerenverstand werkt als sinds 2010 in Midden-Delfland aan het verder uitwerken van KPI’s, Kritische Prestatie Indicatoren. Hiermee worden effecten van de circulaire aanpak vertaald naar de doelen die het ministerie van Landbouw formuleert. Dit valt niet mee, blijkt, want de borging en validatie van deze methode is nog niet geregeld. ‘Het oplossen van de problematiek rond de PAS-melders en de interimmers voor dit gebied is urgent en belangrijk’ geeft gebiedsregisseur Hans Bor aan, ‘en juist de erkenning van de resultaten op de KPI’s kan hiertoe bijdragen.’

Gebiedsgerichte aanpak kringlooplandbouw en oplossing PAS melders
Frank Rijkaart is onder de indruk van de streekgerichte benadering. ‘Er was een tijd dat we bloembollen aten. Voedselvoorziening blijft van belang, we moeten ons niet afhankelijk maken van import uit het buitenland.’ Zowel bij Van Leeuwen als Rijkaart vindt de oproep tot het versnellen van een oplossing voor PAS-melders en interimmers en de afstemming van KPI’s goed gehoor. ‘We gaan hier zeker wat mee doen. Benader me vooral ook als je vragen hebt’ geeft Mariëtte van Leeuwen aan.

Kees Boks van gemeente Midden-Delfland is van begin af aan betrokken geweest bij Duurzaam Boer Blijven. Hij vond de reactie van gedeputeerden een stimulans om op de huidige koers door te gaan. ‘We zijn gewoon goed bezig om een vitaal landelijk gebied steeds verder vorm te geven’.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Duurzaam boer blijven avond

08 februari 2023
Lees meer

Kringloopboeren in Midden-Delfland gaan aan de slag met kruidenrijk grasland

23 september 2019
Lees meer

Wat gebeurt er Midden (IN) Delfland?

23 mei 2019
Lees meer

Boeren Delfland vóór de muziek uit

31 oktober 2022