Op pad naar 020

20 maart 2018

Op 20 maart organiseerden we samen met WIJ.land (vanuit Commonland NL) een excursie naar de veenweidegebieden rondom Amsterdam. Met Midden-Delfland ‘op pad naar 020’! Deze dag bezochten we drie boerenbedrijven in het gebied. Het weer tijdens deze eerste lentedag hadden we in ieder geval al mee, dat beloofde een mooie dag te worden!

Met de Waterkaravaan van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) vertrokken we vroeg in de ochtend vanuit Midden-Delfland naar onze eerste bestemming in Kortenhoef. Boer Wilco Kemp nam ons mee naar zijn eigen Bokashi hoop en vertelde hier meer over de voordelen van dit organisch materiaal. De groep hing aan zijn lippen. In Midden-Delfland is een groep boeren namelijk ook bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een Maatschappelijke Bokashi Keten in de regio, dus deze leerzame kennismaking werd dan zeer gewaardeerd.

Bokashi = Plantaardig materiaal of mest word gemengd met wat grond om micro-organismen toe te voegen en onder uitsluiting van lucht bewaard. Dit heet fermenteren. Zuurkool wordt ook zo gemaakt, maar daar worden geen micro-organismen toegevoegd. Sinds 1980 worden er vaak Effectieve Micro-organismen (EM), kalk en kleimineralen toegevoegd. Het materiaal wordt afgedekt met plastic om een zuurstofarme omgeving te creëren.

In de keuken van Wilco werden we vervolgens met open armen ontvangen door zijn vrouw. Hier vertelde de organisatoren vanuit Commonland over hun visie en bijdrage aan het landschap in de regio. Met het project Wij.land zetten zij zich in voor herstel van de veenweilanden tussen Utrecht en Amsterdam, zodat er meer voedzame stoffen in de gewassen terecht komen, vogelpopulaties stabiliseren en het droge veen weer nat wordt en stopt CO2 uit te stoten.

Rond de middag vertrokken we naar het bedrijf van Joost Samson. In zijn paviljoen toren paviljoen toren ‘De Grote Sniep’ werden we verwend met een overheerlijke lunch en nam de boer ons mee in het bijzondere verhaal van de kringlooplandbouw binnen zijn melkveebedrijf. Zo heeft hij een tijd terug een innovatieprijs gewonnen voor zijn geautomatiseerde Ecosluis. Voorheen zaten de vissen opgesloten in de polder. Met zijn Ecosluis zorgt hij voor een schoonwater verbinding naar het hele gebied.

Daarnaast zorgt hij voor natuurvriendelijke vooroevers. De bagger uit de sloten plaatst hij op het land om deze vooroevers te voeden. Op deze manier creëren ze met alle buren natuur zonder dat het land kost.

Als kers op de taart vervolgden we onze weg naar het melkveebedrijf van Wes Korrel in de Ronde Hoep. Samen met een tal andere boeren, Vogelbescherming Nederland, Stichting DAN en ANV De Amstel werken ze aan plannen voor een lokale fabriek voor de productie van het merk AmstelNatuurZuivel welke ze o.a. willen verwaarden in Amsterdam. Het doel is niet om in de schappen van de ‘gewone’ retail te liggen. Potentiële verkoopkanalen worden met zorg uitgekozen. Van de opbrengst gaat een gedeelte naar maatregelen voor bescherming van boerenlandvogels. De winst wordt onder de boeren naar rato verdeeld, afhankelijk van de mate van inspanningen voor weidevogels.

Samen beheren de boeren maar liefst 250 hectare land (LNH beheerd) waar weidevogelbeheer op wordt toegepast. Een weidevogel kerngebied met omliggend vele percelen waar agrarisch natuurbeheer wordt toegepast. De afgelopen jaren zien ze steeds meer grutto’s, waarvan maar liefst 70 tot 80 % kuikens krijgt. Zo lang ze zorgen voor lang gras, lopen de kuikens minder gevaar voor predatoren.

De intentie is er om de boeren uit de veenweidegebieden rondom Amsterdam binnenkort te ontvangen in Midden-Delfland. Zo gauw dit concreet is, zijn de details op deze website te vinden.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Kringloopresultaten over 2019

22 juni 2020
Lees meer

Vreten voor de stad

26 juni 2018
Lees meer

YES, de subsidie is goedgekeurd!

17 mei 2018
Lees meer

Seizoensaftrap met een Jonge Boeren BBQ

27 oktober 2022