Jonge boeren netwerk

De jeugd heeft de toekomst, ook in Midden-Delfland. Reden om de agrarisch georiënteerde jongeren in het gebied bij elkaar te brengen en een platform te geven waar het naast gezelligheid bij de bijeenkomsten vooral gaat om het organiseren van aandacht voor onderwerpen die de jongeren interesseert en bindt. Het Jonge Boeren Netwerk waarin ruim 30 jongeren deelnemen, loopt naast het bestaande Kringloopboeren programma. Het netwerk draagt bij aan het vergroten van kennis en geeft daarnaast de jonge boeren van Midden-Delfland een gezicht naar buiten.

  • Start: 2015
  • Status: Lopend
  • Toelichting: Het jonge boeren netwerk is een initiatief waarvoor veel belangstelling bestaat. Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd voor op deze groep.

 

In 2015 is het Jonge Boeren Netwerk Midden-Delfland gestart op initiatief van LTO Noord – Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland. In het netwerk verdiepen jonge boeren zich in steeds andere onderwerpen zoals nieuwe toekomstgerichte verdienmodellen, een boerenbedrijf starten door niet-boeren, gebruik van drones in de landbouw, koe en bodem, het benutten van kansen van de stad en werken aan de optimale koe voor Midden-Delfland.

Er worden algemene bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen welkom is en verdiepingstrajecten waar je je voor kan opgeven. Naast dat jonge boeren deelnemen aan het netwerk, nemen ook veel jongeren deel die wel in de sector actief zijn maar thuis geen (melk)veehouderij hebben. Het is belangrijk om ook deze groep erbij te betrekken om de saamhorigheid en betrokkenheid binnen het gebied zo groot mogelijk te houden.

Een geslaagd initiatief wat is voortgekomen uit de jongerengroep is het vlees van de Delflandse Vleesmeesters. Dit is een club jonge boeren uit het gebied die een zoektocht is gestart naar meerwaarde van de Midden-Delflandse melkkoeien. De conclusie is dat er een grote kans ligt voor het verwaarden van het melkkoeienvlees.

Wil je ook deelnemen aan het Jonge Boeren Netwerk of meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

Promotiefilmpje jonge boeren in Midden-Delfland uit 2017.

Deel dit initiatief

Team

Corné van Leeuwen

Roel van Buuren

Peter de Vette

Anton van der Ende

Frank Verhoeven

Kees Boks

Meer initiatieven

Lees meer

Drukdrainage - The next step

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

PUUUR Midden-Delfland

Experimenten
Lees meer

Mobiele zuivelinstallatie

Experimenten