Duurzame energie van boerenerven

22 december 2021

LTO Delflands Groen en gemeente Midden-Delfland vinden het opwekken en toepassen van duurzame energie van groot belang. Het opwekken van duurzame energie op boerenerven is daarom één van de onderwerpen binnen het programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland.

Op 15 december 2021 is door Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland een informatieavond over het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen en kleine windmolens op boerenerven georganiseerd. Albert Jan van der Wal van Groen Leven heeft deze avond een presentatie gegeven waarbij hij is ingegaan op de kansen en mogelijkheden bij agrarische bedrijven. Groen Leven helpt ondernemers bij het maken van keuzen en het toepassen van voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie. Groen Leven heeft daarmee veel ervaring opgedaan binnen de agrarische sector.

Door het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen op schuren en stallen en door het gebruik van kleine windmolens kunnen boeren voorzien in hun eigen energiebehoefte. Daarnaast kunnen zij met het overschot aan opgewekte energie een bijdrage leveren aan het energieneutraal maken van Midden-Delfland. Vele daken liggen inmiddels vol met panelen en de eerste kleine windmolen wordt binnenkort geplaatst.

Agrarisch ondernemers die overwegen om te gaan investeren in duurzame energie kunnen bij vragen contact opnemen met:

  • Kees Boks of Remko Sanders van gemeente Midden-Delfland
  • Gertjan Hooijmans van LTO Delflands Groen

Bekijk de presentatie van Groen Leven.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Update gebiedsmarketing Midden-Delfland

22 maart 2019
Lees meer

TOP-score voor onze Kringloopboeren

18 april 2019
Lees meer

Vernieuwen in Midden-Delfland; afstemming van binnen en buiten

28 maart 2017
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringlooplandbouw = future

13 april 2022