Expositie bezoekerscentrum Hodenpijl “Duurzaam en gezond van eigen grond”

19 juni 2021

Op zaterdag 19 juni is de expositie “Duurzaam en gezond van eigen grond” in het bezoekerscentrum Op Hodenpijl geopend. Deze expo gaat over duurzaam lokaal geproduceerd voedsel en streekproducten in Midden-Delfland. Kringlooplandbouw, biologische landbouw, korte ketens: alle aspecten komen aan bod.

Verschillende organisaties hebben bijgedragen aan de expositie. Gemeente Midden-Delfland en LTO Delflands Groen hebben gezamenlijk een bijdrage geleverd over duurzaam boeren met de stad. Boeren in Midden-Delfland is boeren aan de rand van de stad (in de vorm van een grote beurswand en twee banners, zie foto). Het Bijzonder Provinciaal Landschap van Midden-Delfland waar de koeien in de wei staan, waar weidevogels een thuis hebben en waar je melk, kaas, vlees en honing direct bij de boer kunt kopen. De nadruk van deze bijdrage ligt bij het programma “Duurzaam Boer Blijven” en bevat drie onderdelen:

  • Kringloopboeren

    Sinds 2008 werken melkveehouders in Midden-Delfland samen aan kringlooplandbouw. Ze verzamelen en vergelijken data en kennis over kringlopen, inspireren elkaar en werken zo aan een duurzame toekomst van hun bedrijven en van het gebied.

  • Jonge boeren netwerk

    Jonge boeren en jongeren met een passie voor de agrarische sector doen sinds 2015 samen kennis op over diverse melkveehouderij gerelateerde thema’s en verdiepen zich in nieuwe toekomstgerichte verdienmodellen om ook in de toekomst te kunnen blijven boeren.

  • Innovatienetwerk MIND

    Het Innovatienetwerk Midden IN Delfland (MIND) verbindt boer en stedeling, producent en consument, platteland en stad. Het innovatienetwerk stimuleert lokale en regionale vernieuwingen en initiatieven in de vorm van producten, diensten, distributie, communicatie, natuurontwikkeling en bedrijfsvoering. Denk hierbij aan waterkwaliteit meten, aandacht voor bodemdaling, inzaaien van kruidenrijk grasland en energieneutraal boeren.

Streekproducten

Ook besteedt het “Duurzaam Boer Blijven” programma aandacht aan de streekproducten die zijn ontwikkeld in Midden-Delfland. Zowel door individuele boeren als in coöperatief verband worden er steeds nieuwe initiatieven bedacht en streekproducten gemaakt.  Op de site van PUUUR Midden-Delfland is een compleet overzicht te vinden.

De expositie is tot en met 12 september 2021 geopend. Kom jij kijken?

Bezoekerscentrum Op Hodenpijl
Tramkade 25b
Schipluiden

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Samenwerken aan voedsel voor de stad

03 oktober 2018
Lees meer

Land van melk en honing

26 oktober 2017
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Jonge boeren netwerk, van melkveehouder tot agrarische duizendpoot

30 maart 2022
Lees meer

Midden-Delfland werkt samen aan vernieuwing

25 mei 2018