Feestelijke uitreiking kringloopcertificaten seizoen 2023-2024

12 april 2024

De kringloopboeren in Midden-Delfland zijn pioniers in kringlooplandbouw en koplopers in duurzaamheid binnen Nederland. Op 11 april heeft burgemeester Fenna Noordermeer, samen met gedeputeerde Frank Rijkaart van de provincie Zuid-Holland en hoogheemraad Stijn van Boxmeer van het Hoogheemraadschap van Delfland, de jaarlijkse kringloopcertificaten aan de kringloopboeren van Midden-Delfland uitgereikt. Het eerste kringloopcertificaat werd uitgereikt aan melkveehouder Mark van Woerden.

Ook in 2023 is het de kringloopboeren van Midden-Delfland weer gelukt om prachtige resultaten te behalen. Sinds 2018 hebben zij onder andere de ammoniakuitstoot met maar liefst 20% verminderd. Met gemiddeld 47 kg per hectare zitten zij daarmee ruim onder het landelijk gemiddelde van 56 kg per hectare. Ook op andere kritische prestatie indicatoren (KPI’s) ten aanzien van natuur & landschap en broeikasgasemissie wordt wederom goed gescoord.

De kringloopboeren van Midden-Delfland maken het verschil voor een toekomstbestendige melkveehouderij, een landschap boordevol biodiversiteit en een beter milieu. Dat maakt burgemeester Noordermeer onwijs trots op hen, niet alleen als burgemeester van Midden-Delfland, maar ook als voorzitter van de Landschapstafel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

De resultaten over 2023 zullen nader worden geanalyseerd, o.a. voor het stellen van – waar nodig – aangescherpte doelen voor 2024 en 2025.

Provinciaal gedeputeerde Frank Rijkaart, kringloopboer Mark van Woerden, Hoogheemraad Stijn van Boxmeer en Burgemeester Fenna Noordermeer bij de feestelijke uitreiking van het kringloopcertificaat aan Mark.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Boerenverstand Podcast #6 - De kringloopboeren in Midden-Delfland

10 mei 2023
Lees meer

LTO Noord en gemeente Midden-Delfland stimuleren het opwekken van duurzame energie door agrariërs

21 februari 2020
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Henk & Jolanda Dijkshoorn

19 januari 2022
Lees meer

TOP-score voor onze Kringloopboeren

18 april 2019