KANSrijk voor u? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van LNV

22 juli 2021

Onlangs heeft het ministerie van LNV het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw gelanceerd. Dit programma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen, waaronder het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Dit biedt voor u als agrarische ondernemer van Midden-Delfland eventueel interessante kansen en mogelijkheden. Neem daarom vooral een kijkje op de website platform kringlooplandbouw!

Het ministerie wil met het programma concrete invulling geven aan de visie Waardevol en Verbonden, voor de omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Het Omschakelprogramma helpt de agrariër die wil omschakelen naar stikstofarme(re) en een meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, maar voor wie financiering een belemmering vormt.

Een belangrijk onderdeel van het Omschakelprogramma is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Dit fonds verschaft een aantrekkelijke financiering voor duurzame investeringen. Op de website platform kringlooplandbouw is een link opgenomen die u doorverwijst naar het Nationaal Groenfonds, de organisatie die de financiering verstrekt.

Meer informatie
Wilt u op weg geholpen worden in de hoeveelheid aan informatie of heeft u hulp nodig bij het doen van uw aanvraag? Neem dan contact op met Kees Boks van het projectteam Duurzaam Boer Blijven via 06-48 56 48 28. Wij helpen u graag verder!

Foto: Arend van der Salm Fotografie

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

LTO Noord en gemeente Midden-Delfland stimuleren het opwekken van duurzame energie door agrariërs

21 februari 2020
Lees meer

Vreten voor de stad

26 juni 2018
Lees meer

Een dagje gluren bij de buren

05 oktober 2018
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - De kringloop van een koe

05 januari 2022