KANSrijk voor u? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van LNV

22 juli 2021

Onlangs heeft het ministerie van LNV het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw gelanceerd. Dit programma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen, waaronder het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Dit biedt voor u als agrarische ondernemer van Midden-Delfland eventueel interessante kansen en mogelijkheden. Neem daarom vooral een kijkje op de website platform kringlooplandbouw!

Het ministerie wil met het programma concrete invulling geven aan de visie Waardevol en Verbonden, voor de omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Het Omschakelprogramma helpt de agrariër die wil omschakelen naar stikstofarme(re) en een meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, maar voor wie financiering een belemmering vormt.

Een belangrijk onderdeel van het Omschakelprogramma is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Dit fonds verschaft een aantrekkelijke financiering voor duurzame investeringen. Op de website platform kringlooplandbouw is een link opgenomen die u doorverwijst naar het Nationaal Groenfonds, de organisatie die de financiering verstrekt.

Meer informatie
Wilt u op weg geholpen worden in de hoeveelheid aan informatie of heeft u hulp nodig bij het doen van uw aanvraag? Neem dan contact op met Kees Boks van het projectteam Duurzaam Boer Blijven via 06-48 56 48 28. Wij helpen u graag verder!

Foto: Arend van der Salm Fotografie

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - De snelweg die het landschap redt(?)

15 december 2021
Lees meer

Innovatiesessies blijven druk bezocht

21 november 2017
Lees meer

Garantieregeling voor jonge boeren

09 januari 2019
Lees meer

Bioboeren ontwikkelen mobiele zuivelinstallatie

10 april 2019