KANSrijk voor u? Het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van LNV

22 juli 2021

Onlangs heeft het ministerie van LNV het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw gelanceerd. Dit programma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen, waaronder het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Dit biedt voor u als agrarische ondernemer van Midden-Delfland eventueel interessante kansen en mogelijkheden. Neem daarom vooral een kijkje op de website platform kringlooplandbouw!

Het ministerie wil met het programma concrete invulling geven aan de visie Waardevol en Verbonden, voor de omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Het Omschakelprogramma helpt de agrariër die wil omschakelen naar stikstofarme(re) en een meer duurzame agrarische bedrijfsvoering, maar voor wie financiering een belemmering vormt.

Een belangrijk onderdeel van het Omschakelprogramma is het Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Dit fonds verschaft een aantrekkelijke financiering voor duurzame investeringen. Op de website platform kringlooplandbouw is een link opgenomen die u doorverwijst naar het Nationaal Groenfonds, de organisatie die de financiering verstrekt.

Meer informatie
Wilt u op weg geholpen worden in de hoeveelheid aan informatie of heeft u hulp nodig bij het doen van uw aanvraag? Neem dan contact op met Kees Boks van het projectteam Duurzaam Boer Blijven via 06-48 56 48 28. Wij helpen u graag verder!

Foto: Arend van der Salm Fotografie

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Maatwerkadvies voor bedrijfsovername

16 juni 2021
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Kringloopboeren aan het woord, Peter & Corine Zeeuw

02 februari 2022
Lees meer

Nederland Proeft - Een aflevering met lekkers uit Midden-Delfland

18 juni 2019
Lees meer

Innovatiesessie oktober 2017

09 oktober 2017