April

Blijf de grasgroei monitoren

Bepaal het grasaanbod en hou rekening met de grasgroeicurve. Hoeveel is er beschikbaar voor weiden, pas je bijvoeding daarop aan.

Terug naar overzicht

Zoals velen wel weten: de winst van weidegang ligt in het vroeg beginnen in het voorjaar. Het gras is van extra hoge kwaliteit en de smakelijkheid is goed door de nog ‘’schone’’ percelen. Té vroeg beginnen kan juist averechts werken.

Met het gezegde ‘gras maakt gras’ wordt de grasgroeicurve bedoeld. Dit is als het ware een flauwe S-vormige curve. In het begin neemt de grasgroei exponentieel toe, om daarna weer af te vlakken. Als het gras vroegtijdig wordt afgegraasd kan dit grasgroei kosten. Als de groeiomstandigheden goed zijn, kan het gras de groei weer snel oppakken. De temperatuur van het voorjaar van 2021 tot nu toe, ligt zeker niet hoger dan normale jaren. Daarbij komt dat de temperatuur voor de eerste helft van april rond de 10 °C lag, wat zeker niet warm te noemen is. Dit leidt ertoe dat de grasgroei nog niet extreem toeneemt.

Deze factoren samen kunnen ervoor zorgen dat het beschikbare weidegras te krap wordt om goed te kunnen blijven weiden. Daarom is het belangrijk om vooruit te kijken. Ga na hoeveel gras er nu beschikbaar is in het land. Is er nog gras overwinterd of waren alle percelen kaal begin dit voorjaar? Ga eens langs de percelen om dit te meten; een liniaal of een grashoogtemeter geven veel inzicht in  het huidige grasaanbod. Bedenk hoeveel er totaal beschikbaar is en hoeveel er per dag beweid kan worden. Pas eventueel daar het aantal weideuren op aan en/of de bijvoedering op stal. Want ook hier geldt: men kan beter beslagen ten ijs komen dan achteraf voor verrassingen komen te staan.

Deze tip draagt bij aan:

  • Ammoniakuitstoot
  • Broeikasgasuitstoot
  • Eiwit van eigen land
  • Fosfaatbodemoverschot
  • Stikstofbodemoverschot