Garantieregeling voor jonge boeren

09 januari 2019

Landbouwminister Carola Schouten heeft de hoofdlijnen van de al eerder aangekondigde steunmaatregel voor jonge landbouwers bekendgemaakt. De garantieregeling voor jonge boeren moet bijdragen aan het verduurzamen en innoveren van bedrijven van jonge ondernemers.

De Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) moet bedrijfsovername verlichten en moet jonge ondernemers uitdagen om te investeren in het innoveren en verduurzamen van hun bedrijf. De regeling kan daarom alleen ingezet worden voor investeringen die voldoen aan de toetsingscriteria van de toekomstvisie voor landbouw, die Schouten in september vorig jaar heeft gepresenteerd.

€ 75 miljoen beschikbaar voor garantstelling
De garantstellingsregeling moet ervoor zorgen dat jonge ondernemers makkelijker een lening kunnen krijgen, omdat de overheid garant staat. Schouten ziet het liefst dat de Garantieregeling voor jonge boeren voor langere tijd ingezet kan worden. “Met de € 75 miljoen die er nu in zit, kunnen we in ieder geval langer toe dan deze kabinetsperiode. Wat mij betreft is het een garantieregeling die gewoon blijft bestaan op deze manier.” Schouten kiest voor een garantieregeling omdat ze zo meer jonge boeren kan helpen dan met een subsidie.

De garantieregeling moet jonge boeren toekomstperspectief bieden, zodat ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en kunnen innoveren om gezonde bedrijven in stand te houden.Voor de regeling is € 75 miljoen beschikbaar, waarvan € 11 miljoen wordt ingezet voor coaching van jonge ondernemers bij bedrijfsovername en een opleidingstraject. Dit gebeurt mede op verzoek van NAJK. Het moet ondernemers ondersteunen en scholen om als ondernemer te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen van de maatschappij en om te produceren wat de markt vraagt.

Details garantstellingsregeling voor de zomer bekend
In het regeerakkoord was al vastgelegd dat jonge boeren extra ondersteuning zouden krijgen. Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 56% afgenomen naar 54.840 in 2017. Het aantal bedrijven neemt hoofdzakelijk af door bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling. 61% van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft geen opvolger. Het ministerie verwacht dat er de komende 15 jaar nog 20.000 bedrijven zullen stoppen.

De precieze details van de regeling worden ruim voor de zomer bekend.

Bron: Boerderij.nl

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Midden-Delfland werkt samen aan vernieuwing

25 mei 2018
Lees meer

Duurzame energie van boerenerven

22 december 2021
Lees meer

MIND op het Stadsmakerscongres in Rotterdam

10 november 2018
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Het landschap waaraan ik verknocht raakte

21 oktober 2021