Kringloopboeren in Midden-Delfland gaan aan de slag met kruidenrijk grasland

23 september 2019

De belangstelling voor kruidenrijk grasland neemt op veel plaatsen toe. Binnen de verdiepingsgroep Kringloopboeren Midden-Delfland is er dit jaar gekeken naar de ervaringen met kruidenrijk grasland. Ook in Midden-Delfland gaan er dit najaar zes melkveehouders, onder begeleiding van het Louis Bolk instituut, aan de slag met de inzaai van productief kruidenrijk grasland.

In het najaar van 2018 heeft Arnold van Adrichem 4 hectare ingezaaid met een mengsel van  grassen, klavers en kruiden zoals smalle weegbree en cichorei. Het doel achter deze mengsels is in eerste instantie een stabielere productie door droogtetolerantie, met een lagere stikstofbemesting. Gedurende het afgelopen seizoen waren zijn ervaringen heel positief. Op zijn bedrijf past hij volop weidegang toe en hij is erg tevreden met de resultaten van zijn nieuw ingezaaide kruidenrijke perceel, waar hij weidegang en maaien heeft toegepast.

Aan de hand van deze ervaringen gaan dit najaar zes melkveehouders in totaal 12,5 ha productief kruidenrijk grasland aanleggen. Zij nemen de ervaringen van het afgelopen jaar hierin mee. Volgend jaar zullen de melkveehouders ondersteund worden in het management van het kruidenrijk grasland. Samen met de melkveehouders wordt er gekeken naar de voederwaarden van productief kruidenrijk grasland. Ook zullen er botanische opnames worden gedaan om een goed beeld te krijgen van het mengsel op verschillend percelen en door het groeiseizoen heen.

Om ook melkveehouders buiten de verdiepingsgroep de kans te geven om zich te verdiepen in productief kruidenrijk grasland is er eind juni een veldmiddag georganiseerd bij melkveehouder Arnold van Adrichem in Schipluiden. Voor deze dag waren alle melkveehouders in Midden-Delfland uitgenodigd. Na deze middag zijn meerdere melkveehouders aan de slag gegaan met het inzaaien van productief kruidenrijk grasland op hun eigen bedrijf.

Tips en advies rondom de inzaai van kruiden zijn hier te vinden.

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Of je worst lust?!

16 juli 2018
Lees meer

Vreten voor de stad

26 juni 2018
Lees meer

Duurzaam Boer Blijven magazine - Hoe kringlooplandbouw wortel schiet

01 december 2021
Lees meer

Garantieregeling voor jonge boeren

09 januari 2019