Verdiepingsgroep Kruidenrijk grasland bijeenkomst

20 maart 2024

Er bestaat in Midden-Delfland een groeiende belangstelling voor kruidenrijk grasland. Er zijn steeds meer boeren die steeds meer hectares inzaaien met kruidenrijke grasmengsels. In de sinds 2017 bestaande verdiepingsgroep Kruidenrijk Grasland worden kennis en ervaringen over zaaien en beheer gedeeld. Kruidenrijk grasland zorgt voor besparing op kunstmest en zorgt voor een hoger ruweiwitgehalte in het rantsoen. Het kan beter tegen droogte, vergroot de biodiversiteit zowel boven als onder de grond en zorgt voor betere gezondheid van koeien. Voordelen die prima passen bij de kringloopboeren van Midden-Delfland.

Tijdens de Duurzaam Boer Blijven avond op 12 februari 2024 was naast aandacht voor verdiepingsgroep Waterkwaliteit en de oprichting van een energiecoöperatie, een prominente plek ingeruimd voor kruidenrijk grasland. Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut was als spreker uitgenodigd om de aanwezigen te informeren over de laatste ontwikkelingen over dit onderwerp. De nadruk in zijn presentatie lag op:

  • Kruiden en economie
  • De mogelijkheden van toepassing van kruiden op veengrond
  • De relatie tussen kruiden en de gezondheid van melkvee
  • Het belang van kruiden voor de kringloop van melkveehouderijbedrijven

Jan-Paul Wagenaar noemde deze avond twee publicaties over kruidenrijk grasland.

Handboek kruidenrijk grasland op veen

Een publicatie van Wij.Land, een netwerk van 150 boeren, ecologen en wetenschappers in het westelijk veenweidegebied rond Amsterdam en Utrecht die werken aan thema’s, als kruidenrijk grasland, duurzaam bodembeheer en meer biodiversiteit.

 

 

 

Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland

Een splinternieuw rapport van het Louis Bolk Instituut over de kansen die productief kruidenrijk grasland de melkveehouderij kan bieden.

 

 

Deel dit bericht

Meer initiatieven

Lees meer

Duurzame energie van boerenerven

22 december 2021
Lees meer

Een maatschappelijke bokashi keten

26 april 2018
Lees meer

Resultaten kringloopboerenseizoen 2020-2021

22 juli 2021
Lees meer

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied in relatie tot het BPL Midden-Delfland

06 juli 2022