Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Alle boeren in Europa hebben te maken met het Europese mestbeleid. Dit mestbeleid heeft diverse doelstellingen. Eén daarvan is het borgen van de waterkwaliteit. De gestelde mestnormen moeten ervoor zorgen dat er zo min mogelijk uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater plaats vindt. Hier praat men vrijwel altijd over stikstof (nitraat) en fosfaat. Los van de gestelde bemestingsnormen zijn er tal van andere handelingen op een boerenbedrijf die invloed hebben op de kwaliteit van het grond-en oppervlakte water. Wanneer rijdt de boer zijn mest uit? Onder welke weersomstandigheden? En met welke methode? Dichtbij de sloot of greppel? Etc.

De ‘Verdiepingsgroep Waterkwaliteit’ bestaat uit 9 melkveehouders die, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en Boerenverstand, actief bezig zijn met het verbeteren van de waterkwaliteit op hun bedrijf. Een aantal deelnemende melkveehouders bevinden zich in een ‘afgebakende polder’. Dit houdt in dat er maar één punt is waar het oppervlaktewater de polder instroomt en één punt waar het water de polder weer verlaat. Op deze manier kan het effect van het handelen van boeren op de waterkwaliteit exact worden gemeten.

Het meten van de waterkwaliteit is gedaan door middel van striptesten. Een papieren strip wordt in de sloot geplaatst. Met een app op de mobiele telefoon wordt een foto gemaakt van de strip en worden de resultaten vervolgens vastgelegd. In de tweede fase van het verdiepingstraject is ook echt het nitraat en fosfaat in het water gemeten. De boeren gaan door middel van deze proefopzet bekijken wat de effecten zijn van hun handelen op de waterkwaliteit. Denk hierbij aan het effect van drijfmest wat verdund wordt met water, het effect van ammonium-houdende kunstmest tegenover nitraat-houdende kunstmest of hoe groot de eventuele uitspoeling is van nutriënten bij een hevige regenbui. Dankzij deze inzichten kunnen de boeren uit Midden-Delfland bijdragen aan een betere kwaliteit van het water in het gebied.

Deel dit initiatief

Team

Corné van Leeuwen

Gertjan Hooijmans

Meer initiatieven

Lees meer

Verdiepingsgroep Natuurlijk Boeren

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Verdiepingsgroep Waterkwaliteit

Experimenten | Kringloopboeren
Lees meer

Mobiele zuivelinstallatie

Experimenten
Lees meer

PUUUR Midden-Delfland

Experimenten