Over Corné van Leeuwen

Samen met mijn ouders run ik ons melkveebedrijf en horecaboerderij in Schipluiden. We hebben 60 melkkoeien en 30 stuks jongvee. Mijn ambitie is om in de toekomst in het mooie Midden-Delfland te blijven boeren. Het is en blijft een uitdaging voor boeren in Midden-Delfland om te concurreren met de grootschalige veehouderij elders in het land. Daarom vind ik het zo belangrijk om de unieke kansen te benutten die dit gebied brengt. Zoals bijvoorbeeld de ligging dichtbij de steden, we hebben ruim 2 miljoen consumenten om ons heen.

Naast het werk op de boerderij ben ik bestuurlijk veel actief. Ik vind het belangrijk dat ik me als jonge boer blijf ontwikkelen en ben daarom aangesloten bij het jonge boeren netwerk in onze regio. Ook ben ik bestuurlijk actief bij LTO Delflands Groen. Daarnaast ben ik voorzitter van coöperatie Delflandse Vleesmeesters. Een club jonge boeren die samenwerken aan het verwaarden van melkkoeienvlees. Sinds 2020 maak ik samen met collega melkveehouder Paul Oosthoek ambachtelijk bereide kaas die we verkopen onder de naam Delflandse Kaasmeesters.

Mijn kringloopgegevens

De kringloop wordt voor mij steeds belangrijker. Wanneer we als melkveesector van belang willen blijven in de toekomst, moeten we blijven investeren en optimaliseren. De laatste jaren hebben mijn ouders en ik ons voornamelijk gefocust op ammoniakemissie. Dit hebben we gedaan door een nieuwe vloer in de stal te leggen en door onze koeien ander voer te geven. In de toekomst ben ik van plan om ook het eiwit van eigen land en natuurbeheer op te schroeven. Dit klinkt misschien tegengesteld maar ik denk juist dat we op deze manier mogelijkheden hebben om zo rond de randstad zowel vee te houden als natuur te bieden.

In het Kringloopcertificaat staan mijn duurzaamheidsprestaties van 2023.

Energie

Mijn bedrijf is energieneutraal dankzij energieopwekking met zonnepanelen. Op het dak van mijn stal liggen 256 zonnepanelen waarmee ik 65000 kWh aan stroom per jaar opwek.