Home 2018-03-27T09:57:42+00:00

Stad en land
werken samen
aan de toekomst

Het innovatie netwerk

Duurzaam boer blijven vraagt om toekomstgerichte vernieuwing. Vernieuwing gericht op nieuwe technologie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten. Welke vernieuwing een ondernemer ook ontwikkelt, deze zal altijd moeten passen bij het karakter van het gebied en het eigen bedrijf. Daarnaast staat er ook een nieuwe generatie boeren klaar. Beiden nemen nieuwe denkwijzen mee die vragen om een ander agrarisch systeem.
Een ondernemer kan vernieuwingen natuurlijk in zijn eentje oppakken.

Lees meer